Consilierii locali municipali sunt convocați joi, de la ora 11, la ședința ordinară a lunii august. Pe ordinea de se află 15 proiecte de hotărâre. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;

2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 – 2017;

3.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al S.C “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.135/ 2016 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a acestora;

6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 5 din Hotărârea nr. 136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru gestionarea şi reducerea zgomotului ambiental pentru municipiul Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Primăverii, nr. 5;

10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr. 17;

11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente garajelor situate în municipiul Buzău pe b-dul N. Bălcescu, limitrof cimitirului „Dumbrava”;

12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a drumului situat în municipiul Buzău, adiacent Galleriei Mall Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Victoriei nr. 78;

14.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru lunile septembrie – noiembrie 2016;

  1. – prezentarea Deciziei nr.22/20.07.2016 a Camerei de Conturi Buzău privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 03/14.03.2013 la S.C. “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A Buzău;

16.- alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here