Consiliul Local al municipiului Buzău este convocat în ședința ordinară a lunii. Pe ordinea de zi se află 30 de proiecte de hotărâre de interes pentru municipalitatea buzoiană. Printre documentele cu carecter normativ ce vor ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de vineri se numără aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2016, aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statului de funcții pentru instituții din subordinea Primăriei, dar și retragerea unor membri și numirea altora în Consiliile de Administrație ale unor societăți.

Ședința va avea loc vineri, cu începere de la ora 11:00, cu noul secretar Roxelana Radu.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2016;

2.- proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privine eliberarea domnului Sava George din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind eliberarea doamnei Preda Anişoara din consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere;

14.- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău 2016 – 2030”;

15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzau”;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău – Nord – Bd. Mareşal Al. Averescu din municipiul Buzău”;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice “Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău, Judeţul Buzău”;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;

19.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de resedintă din municipiul Buzău;

20.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

21.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum din municipiul Buzău;

22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;

23.- proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială DIFCART S.A. Buzău;

24.- proiectul de hotărâre pentru prelungirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, a Casei Judeţene de Pensii Buzău, asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;

25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5;

26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5;

27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis;

28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Muşetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 172, cartier Orizont;

29.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”;

30.- proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” din municipiul Buzău;

31. – alte probleme ale activităţii curente;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here