CLMConsilierii locali municipali sunt convcaţi, astăzi, în şediţa ordinară a lunii septembrie. Pe ordinea de se află 16 proiecte de hotărâre pentru care aleşii locali trebuie să îşi dea votul.
Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015;
2.- proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu bunuri pentru iluminatul public;
3.- proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu „Reţea de distribuţie apă şi branşamente pe strada Hipodrom”;
4.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015 – 2016;
5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Competiţiei Romstal Europa Top 10 Juniori şi Cadeţi;
6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al participării sportivului Lefter Costin-Cătălin legitimat la C.S. SHIN-DO la Campionatul Mondial Unificat WTKA – WKA;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului BLUZĂU 20;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului TOP T 2015;
9.- privind aprobarea unei creşteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi din cadrul creşelor din municipiul Buzău;
10.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea de denumiri unor artere de circulaţie din municipiul Buzău;
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către Societatea Comercială „Prestcom Serv” S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;
12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui imobil situat în municipiul Buzău, aleea Castanilor, nr. 3;
13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 25;
14.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie – decembrie 2015;
15.- prezentarea Deciziei nr. 29 din 18 august 2015 a Camerei de Conturi Buzău pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Procesul verbal anexă la Raportul de audit financiar înregistrat sub nr. 14.028/2015 încheiat la UATM Buzău;
16.- alte probleme ale activităţii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here