CLMConsilierii municipali sunt convocaţi miercuri în şedinţa ordinară a lunii octombrie. Pe ordinea de zi se află 23 de proiecte de hotărâre pentru care aleşii locali vor trebui să îşi dea votul.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pe al trimestrul III lea şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale;
3.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordate personalul poliţiei locale;
5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, destinată închirierii şi eliberată pe parcursul folosirii;
6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în semestrul II 2015 şi în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău;
7- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 147/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor – ediţia 2015/2016;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de practicare a patinajului de gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;
12.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău;
13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Olteţului nr. 4;
14.- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială ”Turism Briant” S.R.L. Buzău în vederea realizării în comun a unui centru de informare precum şi a contractului de asociere în participaţiune ;
15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, strada Al. Marghiloman, la parterul blocului 17;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului Comercial Bazar;
17.- proiectul de hotărâre privind încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Merişan Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan – poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău;
19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială ” Ferme Com ” S.R.L. a terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Olteţului, lângă blocul 4A (4B) ;
20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe către chiriaşul Lazăr Elena,a locuinţei proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, b-dul Gării nr.37;
21.- prezentarea petiţiei nr. 18.451 din 23 septembrie 2015 a doamnei Banu Doina – Daniela, domiciliată în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 2 bis, prin care solicită anularea Hotărârii nr. 167/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a terenului în suprafaţă de 427m.p., situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 2 bis. ;
22.- prezentarea adresei nr. 19.853 din 14 octombrie 2015 a Societăţii Comerciale Elcar Gid S.R.L. Buzău, în vederea preluării de către unitatea administrativ – teritorială a investiţiei patinoar, realizata de subscrisa în derularea contractului de asociere în participaţiune, precum şi rezilierea de comun acord a contractului de asociere în participaţiune nr. 1284 din 13 februarie 2007;
23.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here