Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară a lunii octombrie, care se va desfășura joi, începând cu ora 9.00. Pe ordinea de zi au fost incluse 31 de proiecte de hotărâre destul de importante pentru locuitorii județului.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2016 pe cele două secţiuni
2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016
3. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al teatrului ”George Ciprian” Buzău
6. Rectificarea a IV-a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
8. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2016 şi Sărbătorilor de iarnă
9. Aprobarea Metodologiei de alocare şi plata a sumelor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport şi materiale cultural-sportive, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerinţe educaţionale speciale din unităţile de învăţământ special
10. Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect tehnic, precum şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapă I – Modernizare şi extindere bloc operator, strada Stadionului nr.7, judeţul Buzău”, finanţată din fonduri proprii Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău)
11. Aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”
12. Primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
13. Desemnarea reprezentantului Judeţului Buzău şi a înlocuitorilor acestuia în adunările generale ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Buzău este membru fondator/asociat
14. Numirea Consiliului director al Fundaţiei ”COMMUNITAS BUZĂU”
15. Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Buzău
16. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
17. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Judeţean Buzău
18. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
19. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Judeţeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
20. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean Buzău – formă actualizată
21. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene ”Vasile Voiculescu” Buzău – formă actualizată
22. Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 166/2016 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi British Council
23. Aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.48/25 februarie 2016
24. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 011, Buzău Autogară Sud – Movilă Banului, operatorului de transport SC TRANSRODICA SRL
25. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 074, Buzău Autogară XXL – Hales, operatorului de transport SC FAM INVEST SRL
26. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 131, Nehoiu – Buzău Autogară XXL, operatorului de transport SC GANEA TRANSCOM SRL
27. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare – Rm. Sărat şi retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
28. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Buzău şi retur, operatorului de transport SC DRENICOM SRL
29. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă – Buzău şi retur, operatorului de transport SC ADI TRANS SRL
30. Modificarea contractului de delegare a gestiunii unor activităţi ale serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
31. Modificarea statului de funcţii al SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here