Instituția Prefectului Buzău s-a implicat în atragerea de fonduri pentru finanţarea unor proiecte destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor, se arată în raportul de activitate dat publicității de reprezentanții acesteia.

Astfel, în acest moment, se află în derulare patru asemenea proiecte, în care Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău este partener : „Centrul educațional integrat pentru copiii și tinerii din Comuna Cilibia”, finanţat  prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, in cadrul  Programul  CORAI, Apel Local, „Mai puternici pentru Costeşti”, proiect finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România, Componenta 2 Justiţie Socială, Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice, „Acte de proprietate pentru romii din Comuna Mihăileşti”, finanţat prin Programul „Anul participării și responsabilizării cetățenilor (II)”, al Agenției Naționale pentru Romi și „Guvernare incluzivă”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, în cadrul Programului CORAI, Apel COERENT.

De asemenea, conform aceluiași raport, Institutia Prefectului  s-a implicat în alte proiecte de  interes comunitar: sprijinirea implementării proiectului „Fiecare copil în grădiniţă”, derulat de Asociaţia Ovidiu Ro în comunitatea romă din satul Cândeşti, comuna Verneşti, prin dialogul purtat cu instituţiile de la nivel judeţean, respectiv Consiliul Judeţean Buzău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ; facilitarea și sprijinirea Primăriei Cilibia în implementarea Proiectului  „INSERTIO”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul acestui proiect fiind înființată, la nivelul comunei Cilibia, o Structură de Ecocomie Socială care produce pavele si bolţari, cu  angajaţi din rândul persoanelor dezavantajate din comunitate; colaborare și sprijin al Primăriei Mihăilesti la scrierea si implementarea Proiectului „Centrul Educațional Multifuncțional–Împreună”, finanţat  prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, in cadrul  Programul  CORAI, Apel LOCAL ; facilitarea implementării la nivel judeţean a proiectelor Fundaţiei Agenţia Împreună, „Academia de implicare a tinerilor” şi „Democraţie participativă”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here