cjVineri este şi rândul consilierilor judeţeni să fie convocaţi în şedinţa ordinară a lunii mai. Pe ordinea de zi a şedinţei se află 12 proiecte de hotărâre, precum şi un raport de activitate şi un buletin informativ.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar al Judeţului Buzău pe anul 2014;
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri nerambursabile (sursa D) pentru anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
3. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
4. Modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 87/2015 privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Buzău, 14-17 mai 2015;
5. Stabilirea destinaţiei imobilului proprietate publică a Judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3;
6. Trecerea unei suprafeţe de teren de 2078 mp. – lot dezmembrat din terenul aferent imobilului situat în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 din proprietate publică în proprietate privată a Judeţului Buzău;
7. Modificarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015;
8. Aprobarea participării în anul 2015 a Teatrului „George Ciprian” Buzău în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional;
9. Aprobarea furnizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui serviciu social, contra cost, copiilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special, aflaţi în familie;
10. Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Fundaţia „Prieteni pentru tine” Bucureşti;
11. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău.
12. Validarea rezultatului concursului organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru ocuparea postului vacant de Şef secţie obstetrică-ginecologie I;
II. NOTE, INFORMĂRI, RAPOARTE
1. Raport privind activitatea autorităţii publice judeţene în anul 2014;
2. Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here