petcuÎncă un buzoian a intrat în atenţia Agenției Națională de Integritate. Este vorba despre PETCU ADRIANA, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa,a în cazul căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală. Mai exact, în exerciţiul funcţiei de director, PETCU ADRIANA a semnat o adresă transmisă Administraţiei Naţionale „Apele Române” (A.N.A.R.), prin care s-a propus includerea sa în componenţa grupului de lucru al Proiectului „SIGMA FOR WATER – Identificarea problemelor şi măsurilor necesare în vederea analizei posibilităţii de refacere a zonei umede la confluenţa râului Călmăţui cu fluviul Dunărea”, în baza căreia persoana evaluată a fost încadrată în funcţia de project officer în cadrul proiectului.Pe perioada de implementare a proiectului, PETCU ADRIANA a obţinut venituri în sumă 27.086 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PETCU ADRIANA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.
PETCU ADRIANA deține funcția publică de Director în cadul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, Jud. Buzău, începând cu data de 01 martie 2010.Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. PETCU ADRIANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.