Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, prin reprezentanții biroului Inspecția Bazinală a Apelor, a controlat, pe raza județului Buzău, în perioada 01.01.2019 – 18.10.2019, în total, 32 agenți economici care au ca obiect de activitate exploatarea de agregate minerale din albiile și terasele cursurilor de apă. Dintre aceștia, 16 agenți economici dețin 19 perimetre de exploatare în albiile cursurilor de apă și 17 agenți economici au ca obiect de activitate extragerea de agregate minerale din 20 perimetre situate în terasele cursurilor de apă.
Prin activitatea de control s-a verificat deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, respectiv avize/autorizații de gospodărire a apelor ; identificarea perimetrului, prin verificarea existenței bornelor pentru delimitare, conform planului de situație din documentațiile tehnice care au stat la baza emiterii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, modul de respectare al prevederilor din actele de reglementare, respectiv: recalibrarea și regularizarea albiei, îmbunătățirea scurgerii apei și protejării malurilor împotriva fenomenelor de eroziune pentru exploatările de agregate minerale din albiile cursurilor de apă și respectarea tehnologiei de execuție și, după caz, existența documentației tehnice pentru reconstrucție ecologică sau a documentației tehnice privind realizarea de amenajări piscicole, pentru exploatările de agregate minerale din terase, respectarea prevederilor autorizațiilor de gospodărire a apelor privind funcționarea stațiilor de sortare-spălare a agregatelor minerale, respectarea prevederilor legislației in vigoare privind raportarea cantităților de agregate minerale extrase din albiile cursurilor de apă, verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse la controalele anterioare.
Din cei 32 agenți economici care au că obiect de activitate extragerea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă și din terase, 31 dețineau toate actele de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor potrivit legislației în vigoare, exploatarea făcându-se cu o excepție cu respectarea strictă a condițiilor impuse în aceste acte de reglementare. 27 agenți economici care au ca obiect de activitate extragerea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă și din terase dețîn 28 stații de spălare-sortare a agregatelor minerale.
Pentru neregulile constatate privind exploatarea de agregate minerale fără autorizație de gospodărire a apelor sau fără respectarea condițiilor impuse în autorizația de gospodărire a apelor, Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița a aplicat 3 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 95.000 lei, potrvit unui raport prezentat în ședința Colegiului Prefectural.
Ca urmare a neregulilor contatate s-a dispus bornarea pe teren a profilelor transversale stabilite pe planul de situație al perimetrului atribuit și efectuarea măsurătorilor topo postexecutie și la cel mult 15 zile după viiturile importante, respectarea tuturor prevederilor documentației ce a stat la baza emiterii autorizației de gospodărire a apelor și păstrarea documentației respectiv autorizației la punctul de extracție, întocmirea planului de apărare al obiectivului, actualizarea acestuia când este cazul și respectarea prevederilor și obligațiilor ce-i revin din planul de apărare aprobat, interzicerea parcării utilajelor și mijloacelor de transport în albia minoră după terminarea programului de lucru, utilizarea drumurilor existente, avizate, pe baza unor convenții încheiate cu dețînătorii acestora, menținerea albiei și a malurilor curate, fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze, întocmirea evidenței zilnice a volumelor de agregate extrase și transmiterea lunară a cantităților de agregate minerale extrase, a volumelor de apă prelevate și evacuate la autoritatea de gospodărire a apelor, în perioada de execuție a lucrărilor autorizate, respectarea prevederilor studiului de impact cu privire la execuția corespunzătoare a lucrărilor, depozitarea materialelor și a deșeurilor de orice fel, întreținerea și alimentarea corespunzătoare a utilajelor, menținerea albiei și a malurilor răului curate, în vederea protejării ecosistemului din zona respectivă, respectarea cu strictețe a adâncimii de extracție și a pilierilor de siguranță prevăzuți în autorizația de gospodărire a apelor , la finalizarea lucrărilor autorizate, se vor face profile post – execuție care se vor transmite la Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și se va face recepția lucrărilor executate cu reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, realizarea reconstrucției ecologice a terenului și redarea în circuitul agricol la categoria de folosință avută anterior, odată cu finalizarea exploatării de agregate minerale din terasele cursurilor de apă sa , după caz , realizarea de amenajări piscicole.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.