ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, PRIMA SESIUNE DE SELECŢIE 2017

I). Autoritate contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, cu sediul în Buzău, str. Unirii nr. 163, 120191, tel: 0238/710 562, fax: 0238/717 950.

II). Se aduce la cunoştinţă publică că persoanele fizice, persoanele juridice fără scop patrimonial –asociaţii ori fundaţii (inclusiv cele de tineret) constituite conform legii – sau cultele religioase recunoscute conform legii care desfăşoară activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public local în interesul cetăţenilor municipiului Buzău, au dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 350/2005 și al Dispoziției privind aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a proiectelor de interes local nr. 628/03.05.2017, la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, prima sesiune de selecţie 2017.

III). Programul anual de finanţare a fost aprobat Hotărârea nr. 51 din 28 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017 și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 64/04.04.2017.

Suma totală anuală: 2.475.000 lei.
Pentru prima sesiune de selecţie se alocă aproximativ 95% din suma totală anuală, respectiv:
1). Finanţări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial – cluburi sportive şi asociaţii sportive pe ramură de sport: 475.000 lei;
2). Finanţări nerambursabile a proiectelor propuse de cultele religioase recunoscute conform legii: 1.425.000 lei;
3). Finanţări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane fizice pentru activităţi nonprofit de interes local: 47.500 lei;
4). Finanţări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii (altele decât cluburile sportive şi asociaţiile sportive pe ramură de sport): 95.000 lei;
5). Finanţări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial de tineret – asociaţii ori fundaţii: 9.500 lei;
6). Finanţări nerambursabile a proiectelor de interes local realizate în cooperare/asociere cu persoane juridice: 299.250 lei.

IV). Perioada de depunere a proiectelor: 15 mai 2017, ora 08.00 – 19 iunie 2017, ora 16.30.
Propunerile de proiect se depun la Registratură, Palatul Comunal, str. Unirii nr. 163, 120191.
Acest anunţ de participare şi documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect se află şi pe site-ul www.primariabuzau.ro/Informaţii utile/Anunţuri şi la avizierul primăriei.

V). Selecţia şi evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în Legea nr. 350/2005 şi cu criteriile specifice de evaluare elaborate de Primăria Municipiului Buzău aprobate prin Dispoziția Primarului nr. 628/2017.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 19 iunie 2017, ora 16.30.

Datele de selecţie şi evaluare în sistem competitiv se va realiza în perioada 26 iunie 2017 ora 14.00 – 17 iulie 2017, ora 16.30.
Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat în acest scop.

VI) Pentru a fi eligibile acţiunile, programele/proiectele trebuie programate şi implementate în perioada: 1 august 2017 – 31 decembrie 2017. Actele sau deciziile nelegale pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau in justiţie. Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul încălcării prevederilor Legii nr. 350/2005 pot fi atacate în temeiul dispoziţiilor art. 80-83, art. 85-91 şi ale art. 93-96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

VII). În vederea participării la procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte la camera 23 din Palatul Comunal, str. Unirii nr. 163, telefon 0238 721 407, consilier Androne Florea (Tel: 0760 261 757 / E-mail: florea.androne@primariabuzau.ro), declaraţia de imparţialitate prevăzută în anexa la Legea nr. 350/2005 şi în anexa B din ghid, de unde se poate procura gratuit şi documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.