În primul trimestru al anului 2020, cei 8 comisari ai GNM-CJ Buzău au efectuat un număr total de 286 de inspecții, din care 44 au fost inspecții planificate și 242 neplanificate.
Din cele 43 inspecții planificate, 2 au avut loc la operatori economici ce desfășoară activități cu impact major asupra mediului (dețin și utilizează instalații prevăzute în Directiva Emisii Industriale a Comisiei Europene), două la obiective SEVESO (cu risc de accidente majore în care ar putea fi implicate substanțe periculoase) și 40 au fost inspecții planificate tematice.
În ce privește inspecțiile neplanificate, comisarii buzoieni de mediu au efectuat:
– 17 controale privind respectarea condițiilor din actele de reglementare;
– 107 controale ca urmare a unor sesizări / petiții;
– 5 controale ca urmare a unor autosesizări;
– 62 de controale dispuse de Comisariatul General al GNM;
– 2 controale pentru investigarea unui incident cu impact asupra mediului;
– 2 controale de identificare a unor obiective noi;
– 15 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite la controale anterioare;
– 32 controale împreună cu alte autorități, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu diverse instituții la nivel județean.

Principalele neconformități constatate în urma controalelor menționate au fost:
– Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor deținute sau generate în urma desfășurării activității;
– Abandonarea de deșeuri menajere sau reciclabile în zone nepermise;
– Neluarea măsurilor necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă;
– Necolectarea selectivă / separată a deșeurilor reciclabile în vederea valorificării;
– Neimplementarea de către UAT-uri a prevederilor art. 17, alin.(1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
În urma controalelor, au fost aplicate 90 de sancțiuni contravenționale, din care 50 de amenzi totalizând 645.000 lei (40 dintre acestea au fost achitate, 4 au fost contestate, iar 6 sunt în termenul de achitare).
O pondere importantă în desfășurarea inspecțiilor neplanificate au avut-o controalele privind transferurile intracomunitare de deșeuri nepericuloase, importate în vederea valorificării de către o societate buzoiană autorizată care are ca obiect de activitate reciclarea deșeurilor de materiale plastice.
Astfel, în cursul lunii martie, au fost efectuate 16 controale, fiind verificat conținutul de deșeuri al unui număr de 84 de containere (transportate pe cale maritimă, descărcate în Portul Constanța și, ulterior, preluate și transportate cu mijloace auto la societatea autorizată) provenind din 6 țări: Anglia, Portugalia, Spania, Australia, Lituania și Cipru. În toate aceste cazuri, au fost verificate atât documentele de însoțire, cât și tipul deșeurilor, pentru a se stabili dacă acestea se încadrează în categoria deșeurilor reciclabile și nu menajere, aduse din alte țări pentru a fi eliminate în România; cele 84 de containere au fost descărcate și deschise în prezența comisarilor de mediu, nefiind constatate neconformități.
Din totalul inspecțiilor neplanificate, în perioada 17-31 martie 2020, 21 au vizat regimul deșeurilor, astfel:
– 8 controale au urmărit verificarea unor sesizări;
– 13 controale au vizat modul de transport al deșeurilor reciclabile.

De la începutul anului și până în prezent, comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Buzău, au efectuat acțiuni de inspecție și control pentru verificarea stării de salubrizare a localităților și respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor la 33 de UAT-uri, s-au aplicat 48 de sancțiuni, din care 22 de amenzi în valoare de 31.000 lei și 26 de avertismente.
Având în vedere situația epidemiologică înregistrată pe teritoriul României în contextul apariției și înmulțirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, comisarii GNM-CJ Buzău au acordat o atenție deosebită acestui aspect, monitorizând modul în care operatorii și serviciile publice de salubritate au respectat graficul privind colectarea și predarea în vederea eliminării a deșeurilor menajere, cât și în scopul valorificării celor reciclabile, provenite de la populație și de la agenții economici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.