Asociatia Grup de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului anunta lansarea celui de-al doilea Apel de Selectie a proiectelor aferent anului 2013.

Proiectele se vor depune in perioada 12.08.2013 – 06.09.2013, la sediul GAL “Colinele Buzaului” din Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau,   zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00 – 16.00, data limita de depunere fiind 06.09.2013, orele  12.00.

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisa pentru urmatoarele masuri:

  • Masura 411 – 111 – “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 45.000 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 4.500 Euro;
  • Masura 411 – 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 173.093 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 40.000 Euro;
  • Masura 411 – 122 – “Îmbunatatirea valorii economice a padurii” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 100.000 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 50.000 Euro;
  • Masura 411 – 123 – “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 120.000 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 60.000 Euro;
  • Masura 413 – 312 – “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 273.640 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 55.000 Euro;
  • Masura 413 – 313 – “Încurajarea activitatilor turistice” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 320.000 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 55.000 Euro;
  • Masura 413 – 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”- fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 446.094 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 100.000 Euro;
  • Masura 41.a – “Incurajarea activitatilor atipice si inovative pentru dezvoltarea mediului rural” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 210.000 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 30.000 Euro;
  • Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” – fondurile totale nerambursabile sunt in valoare de 100.000 Euro, din care suma maxima nerambursabila pentru finantarea unui proiect este de 50.000 Euro;

Solicitantii vor respecta cerintele prevazute in fisa masurii din PNDR si Ghidul Solicitantului aferent masurii respective, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibile pe www.apdrp.ro, www.madr.ro, www.galcb.ro

In cazul proiectelor depuse pe Masura 121 solicitantii vor utiliza versiunea 10 a Ghidului Solicitantului si versiunea 5.7 a Cererii de Finantare (si toate documentele aferente acestei masuri).

Potentialii beneficiari trebuie sa depuna spre finantare proiecte a caror loc de implementare sa fie total sau partial pe teritoriul acoperit de GAL Colinele Buzaului, teritoriu ce este reprezentat de suprafata administrativ-teritoriala a comunelor: Berca, Scortoasa, Tisau, Unguriu, Magura, Parscov, Cozieni, Bozioru din judetul Buzau si Jugureni din Judetul Prahova.

Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locala “Colinele Buzaului” va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul, deschis de luni pana vineri in intervalul orar 8.30 – 16.30, la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0238.890.240 sau prin e-mail la: leader@galcb.ro sau contact@galcb.ro. Varianta electronica (suport CD-DVD) sau pe support tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hasdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau.

 

TIPURILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Masura 411 – 111 Masura 411 – 121 Masura 411 – 122 Masura 411 – 123 Masura 413 – 312 Masura 413 – 313 Masura 413 – 322 Masura 41.a Masura 421
Instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar Persoana fizica Proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice și asociaţii ale acestora Micro‐întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii Micro-întreprinderile Micro-întreprinderile, inclusiv societăți cooperative de gradul 1meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectivdesfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural Comunele Comunele GAL-uri şialte grupuri/parteneriate, care funcţionează  după principiul LEADER, parteneriate public-privateselectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricăror

alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER

Persoana fizica autorizata Autoritatile locale (comune) sau Asociatii deDezvoltare Intercomunitare prin operatoriiregionali pentruinvestitiile în

infrastructura de

apa/apa uzata;

Asociatiile deDezvoltare Intercomunitare (ADI) realizateîntre doua sau mai multe comune
Intreprinderi individuale Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici)
Intreprinderi familiare Alte întreprinderi care au maipuţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro
Entităţi private – persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentarconformă  cu obiectivele măsurii Societate in nume colectiv Forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni,obști răzesești, păduri grănicerești și alții) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26
Societate in comandita simpla ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii decult
Societate pe actiuni Asociatiile deDezvoltare Intercomunitare (ADI) realizateîntre doua sau mai multe comune
Societate in comandita pe actiuni Cooperative agricole de procesare a produselor agricole Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) Persoane fizice si juridice care detin înproprietate sau administreaza obiective depatrimoniu cultural sau natural de intereslocal
Societate cu raspundere limitata Societăţi cooperative de valorificare ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii decult
Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară Societate comerciala cu capital privat Comune, orașe și municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora Comunele precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune
Societate agricola Instituții de cult și învățământ deținătoare de pădure și asociațiile acestora Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale Persoane fizice si juridice care detin înproprietate sau administreaza obiective depatrimoniu cultural sau natural de intereslocal si care aplica pentru protejarea

patrimoniului cultural de interes local si natural

din spatiul rural.

Persoane fizice si juridice constituite in conditiile legii, care aplica independent sau in parteneriat sicare au ca obiect de activitate prestarea unor servicii identificate a se realiza prin proiect
Societate cooperativa agricola
Grup de producatori constituit conform OG nr.37/2005 Asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus Grupuri de producători care aparţin următoarelor forme juridice :societăţi comerciale, cooperative agricole de procesare a produselor agricole ONG-uri
Cooperativa agricola

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.