consiliul-judetean-votConsilierii judeteni de vor intalni astazi in sedinta ordinara a lunii octombrie.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării plenului Consiliului Judeţean Buzău în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2013 sunt urmatoarele:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2013 pe cele două secţiuni;

2. Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013;

3. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013;

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2013;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău pe anul 2013;

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2013;

7. Aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu aflate în custodia Consiliului Judeţean  Buzău;

8. Stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Buzău;

9. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;

10. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

11. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău;

12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

13. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;

14. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

15. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Buzău  operatorului de transport  SC  BĂLĂŞESCU I.J.  SRL;

16. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Grăjdana  operatorului de transport  SC  BĂLĂŞESCU I.J.  SRL;

17. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca–Valea Caprei-Grăjdana  operatorului de transport  SC  BĂLĂŞESCU I.J.  SRL;

18. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă – Buzău şi retur operatorului de transport SC ADI TRANS 94 SRL;

19. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Frasinu fermă-Pogonele-Ţinteşti-Maxenu-Smeeni-Albeşti operatorului de transport SC ENVIENT SRL;

20. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Frasinu fermă operatorului de transport SC ENVIENT SRL;

21. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza “Documentaţie Avizare a Lucrărilor de Intervenţii” pentru investiţia “Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi extindere Unitate Primire Urgenţe”;

22. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Proiect Tehnic) aferente proiectului “Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa Prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;

23. Aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2012-2015;

24. Constituirea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

25. Încetarea prorogării termenului de numire temporară în funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a domnului Dinu Carol Alexandru;

26. Numirea temporară a domnului Leonte Sorin-Marian în funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

II. INFORMĂRI, NOTE, INTERPELĂRI

Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2013 (actualizat la data de 25.09.2013).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.