Primăria vrea să modifice o serie de articole prevăzute în Hotărârea CLM nr. 18/2008, articole referitoare atât la modalitatea în care unii cetăţeni aleg să îşi vândă autoturismele, cât şi la parcările în locuri interzise ori la refuzul unora de a achita contravaloarea parcărilor cu plată. Proiectul se află în dezba­tere publică până pe data de 25 martie şi va fi supus atenţiei aleşilor locali în cadrul şe­dinţei ordinare a CLM din această lună. Practic, după cum se precizează în proiect, prevederile Hotărârii nr. 18 sunt încălcate zilnic ca urmare a disfuncţionalităţii de aplicare. După adoptare, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale au sesizat faptul că unele con­tra­venţii prevăzute în hotărâre nu sunt aplicabile datorită for­mulării acestora, buzoienii invocând diferite motive pentru a scăpa sau chiar mai mult, adresându-se instanţelor ju­decătoreşti.
Astfel, se con­tinuă expu­nerea autoturis­melor pe do­meniul public al municipiului în scopul înstrăinării acestora datorită prevederii în cuprinsul contravenţiei a sintagmei „mai mult de 24 de ore din momentul primei constatări”. De asemenea, posesorii de autovehicule surprinşi în zo­nele unde accesul este re­stric­ţionat, circulă în alte condiţii decât cele stabilite prin ho­tărâri ale Consiliului Local, fără plata taxei speciale stabilite, invocându-se distru­gerea, aruncarea sau pierderea actului doveditor al plăţii taxei speciale. În plus, autovehiculele de transport marfă sau persoane ale agenţilor economici sunt parcate pe domeniul public sau privat al municipiului în alte locuri decât sediul sau punctul de lucru sau parcările publice cu plată, fapt care face imposibilă parcarea autoturismelor proprietate privată. Pe lângă toate acestea, parcările publice cu plată se fac doar pentru prima oră, buzoienii refuzând sistematic să achite plata taxei de parcare pentru depăşirea termenului.

Acum Primăria a stabilit noi reguli: se con­si­deră contravenţie parcarea (staţionarea) pe domeniul public sau privat al munici­piului a vehiculelor de transport marfă şi persoane, cu excepţia autoturismelor, în alte locuri decât sediul a­genţilor economici sau par­cările publice cu plată, semnalizate în mod cores­pun- zător. Totodată, con­travenţie este considerată şi ocuparea locurilor din par­cările publice cu plată fără plata anticipată a taxei de parcare sau refuzul de plată a taxei pentru depăşirea termenului de parcare iniţial şi ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu handicap semnalizate ca atare, precum şi parcarea autovehiculelor în alt mod decât cel stabilit de marcaje şi indicatoare.

Pro­iectul de hotărâre men­ţionat are caracter normativ şi, după primirea avizului de la Serviciul Poliţiei Rutiere, va fi adus la cunoştinţa publicului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.