Aproape o sută de buzoieni vor participa mâine la mitingul de protest împotriva introducerii documentelor electronice : reţeta electronică, cardul de acces în pieţe, buletinul electronic.

Protestul se va derula  între orele 12.00 şi 17.00, la Pa­la­tul Parlamentului şi este iniţiat de Asociaţia pentru Libertatea Românilor. De la Buzău, se vor deplasa în Capitală circa o sută de buzoieni, care îşi vor striga în stradă nemul­ţumirile legate de o serie de decizii iniţiate la nivel central.
Este vorba despre in­tro­ducerea actelor de i­den­titate electronice precum şi despre introducerea cardului electronic de sănătate, reţetei electronice, dosarului electronic şi a Sistemului Informatic Unic Integrat. De asemenea, mii de români din toată ţara, cărora li se vor alătura şi buzoienii, vor protesta şi faţă de decizia Ministerului Agriculturii de a introduce cardurile de acces în pieţele agroalimentare, un proiect de OUG fiind postat deja pe site-ul Ministerului.
Cât priveşte cardurile de sănătate şi întregul proiect de informatizare a sănătăţii, iniţiatorul acţiunii, Aso­ciaţia pentru Libertatea Românilor, a transmis mai multe memorii, pro­puneri de modificare a Contractului Cadru 2013-2014 şi solicitări de informaţii Casei Naţionale de Asi­gurări de Sănătate, Ministerului Sănătăţii, sindicatelor din sistemul sanitar şi Colegiului Medicilor.

ApLR îşi chea­mă simpatizanţii şi membrii să participe activ la miting alături de toţi cei care consideră că datele noastre medicale nu trebuie expuse riscurilor majore re­prezen­tate de ata­cu­ri­le ciberne­tice şi traficul de organe şi nici di­vul­gării lor prin lărgirea accesului unor persoane ne­cunoscute, altele de­cât medicul curant, la in­formaţiile medicale şi personale care vor fi, de acum încolo, înregistrate într-o bază de date cen­tralizată, anulându-se secretul pro­fesional, confi­- denţialitatea şi drep­tul la viaţă intimă şi privată a ce­tă­ţenilor ro­mâni”, spun re­pre­zentan­ţii Aso­cia­ţiei.

Și medicii se opun u­tilizării cardului electronic de să­nătate, astfel că şi ei îşi vor da întâlnire la Bucureşti pentru a lua parte la un miting. Medicii consideră că datele medicale ale pacienţilor nu trebuie introduse în baze de date centralizate – fapt care ar aduce atingere secretului profesional, confidenţi­a­lităţii şi dreptului la viaţă privată a persoanelor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.