Ministerul Agriculturii a publicat recent pe propriul site un proiect de Ordonanta privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala. Actul normativ se afla in prezent in dezbatere publica.

Potrivit documentului, se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea subproduselor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

Neutralizarea subproduselor de origine animala se realizeaza in unitati autorizate sanitar-veterinare si de catre autoritati competente privind protectia mediului, in conditiile legii, si este supusa inspectiei si controlului sanitar veterinar, in scopul prevenirii raspandirii de boli la animale si oameni.

La nivelul judetelor, consiliile judetene, iar la nivelul municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, organizeaza si sunt responsabile pentru desfasurarea activitatii de neutralizare a a subproduselor de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale, avand obligatia de a asigura contractual, in conditiile legii, realizarea acestei activitati de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizata conform legislatiei in vigoare.

Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte in maximum 24 de ore autoritatile administratiei publice locale, pe a caror raza administrativ-teritoriala are loc decesul animalelor la care se refera prezenta ordonanta. Autoritatile administratiei publice locale vor intocmi, potrivit legii, registre de evidenta a transporturilor, categoriilor si cantitatilor de subproduse de origine animala trimise catre unitatile de neutralizare. Autoritatile administratiei publice locale sesizate informeaza, de indata, consiliul judetean care anunta in cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta avand sarcina de a transporta cadavrele de animale la unitatile de neutralizare a cadavrelor de animale.

Resursele financiare necesare realizarii activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a subproduselor de origine animala de catre judete si municipiul Bucuresti, prevazuta la alin.(3), se asigura, integral, prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale ale judetelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucuresti, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cuprinse prin pozitie distincta in legea bugetului de stat, prin APIA, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante.

Pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animala in cazurile prevazute la alin.(3) si la art.4, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Afacerilor Interne si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor stabilesc categoriile de subproduse de origine animala pentru care se acorda sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar si modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante.

Investitiile necesare pentru desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala, in vederea realizarii sau modernizarii instalatiilor de procesare, respectiv de incinerare/coincinerare, autorizate in conditiile legii, se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante.

In localitatile izolate, in care ecarisarea se face cu dificultate, ingroparea cadavrelor este permisa in locuri special amenajate, pe baza autorizarii sanitare veterinare si a autoritatilor competente privind protectia mediului si este organizata de catre autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza administrativ-teritoriala are loc decesul animalelor.

Criteriile care stau la baza stabilirii localitatilor izolate, conditiile de ingropare, precum si modalitatea de autorizare sanitara veterinara si de mediu a locurilor special amenajate pentru ingropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Urmatoarele fapte constituie contraventii:

 • a) neanuntarea de catre crescatorii individuali de animale, a autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza administrative-teritoriala are loc decesul animalelor la care se refera prezenta ordonanta, in termenul prevazut la art. 5 alin (4);
 • b) neluarea masurilor pentru depozitarea subproduselor de origine animala in ferme sau exploatatii in conditii care sa previna imbolnavirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;
 • c) neridicarea subproduselor de origine animala;
 • d) neintocmirea evidentelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animala in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau cu privire la materiile rezultate in urma neutralizarii ori procesarii acestora;
 • e) neluarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animala in unitatile de taiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animala ori implicate in activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animala;
 • f) transportul, respectiv manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animala fara respectarea normelor sanitare veterinare si de mediu in vigoare;
 • g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animala in alte locuri decat cele organizate si autorizate in acest scop;
 • h) neorganizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a locurilor special amenajate pentru ingropare prevazute la art.7 sau neindeplinirea de catre acestea a conditiilor de organizare si functionare;
 • i) neincheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedetinerea de instalatii proprii de neutralizare a subproduselor de origine animala, autorizate in conditiile legii, de catre unitatile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala. Suplimentar amenzii, fapta se sanctioneaza si cu retragerea si anularea autorizatiei sanitar – veterinare, in baza notificarii facute de organismele de control prin conducatorii acestor institutii;
 • j) neincheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizarii subproduselor de origine animala, in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetelor, respective de la nivelul municipiului Bucuresti, dupa caz.

Contraventiile prevazute la art.9 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • a) in cazul in care au fost savarsite de crescatori individuali de animale, cu amenda de la 100 lei la 200 lei, pentru fapta prevazuta la lit.a) si
 • b) in cazul in care au fost savarsite de unitatile de crestere a animalelor, unitatile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala: cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, pentru faptele prevazuta la lit. b); cu amenda de la 800 lei la 1200 lei, pentru fapta prevazuta la lit.d) – f); cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevazuta la lit.g); cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei, pentru fapta prevazuta la lit.i).
 • c) in cazul in care au fost savarsite de unitatile de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala: cu amenda de la 1600 lei la 2400 lei, pentru faptele prevazute la lit.c) – f); cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevazuta la lit.g)

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta ordonanta, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Sanctiunile se aplica de catre persoane imputernicite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, conform legislatiei specifice in vigoare.

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in termen de 90 zile de la intrarea sa in vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.