CONSILIUL-JUDETEAN-BUZAUConsilierii judeteni se vor intruni vineri 31 ianuarie 2014, ora 09:00 in prima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi sunt nu mai putin de 33 de proiecte de hotarare.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 31 ianuarie 2014:

I. MĂSURI ORGANIZATORICE PRIVIND:

1. Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Ţony Viorel – Lary şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean.

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Gîdiuţă Andreea – Aura.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

3. Aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2013.

4. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2014.

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău.

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău.

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău pe anul 2014.

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău.

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău.

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat.

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău.

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii  judeţene “V. Voiculescu” Buzău.

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2014 al Centrului Judeţean de Cultură si Artă Buzău.

14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 Muzeului judeţean “Al.I.Odobescu” Buzău.

15. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului “George Ciprian” Buzău.

16. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

17. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat.

18. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Camerei Agricole Judeţene Buzău.

19. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău.

20. Modificarea nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al  Camerei Agricole Judeţene Buzău.

21. Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul “George Ciprian” Buzău.

22. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Dogari – Buzău şi retur operatorului de transport S.C. ADI TRANS 94 S.R.L.

23. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Gurgui Grabicina – Buzău şi retur operatorului de transport S.C. ACTIV TRANSPORT PERSOANE S.R.L.

24. Modificarea Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale seria LT, nr. 095 şi a tabelului cu persoanele transportate pe traseul Vintilă Vodă – Buzău şi retur operatorului de transport S.C. ADI TRANS 94 S.R.L.

25. Solicitarea transmiterii unor imobile cu teren aferent din domeniul public al comunei Pîrscov şi din administrarea Consiliului local al comunei Pîrscov în domeniul public al judeţului Buzău şi administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

26. Modificarea poziţiei nr. 65 şi rectificarea poziţiei nr. 86 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public de interes judeţean.

27. Darea în administrarea Consiliului local al municipiului Buzău a unui tronson din DJ 203 D.

28. Însuşirea Planului strategic pentru anul 2014 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău.

29. Desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru în componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău.

30. Eliberarea din funcţia de director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat a doamnei Drăgan Luminiţa.

31. Numirea directorului interimar al  Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat.

32. Eliberarea din funcţia de director/manager al Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Burlacu Sorin.

33. Numirea directorului interimar al  Bibliotecii judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.