Printre obiectivele strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale se numără facilitarea şi extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui spaţiu propice învăţării, precum şi prin asigurarea atractivităţii educaţiei şi formării; sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în procesul de inserţie pe piaţa muncii; facilitarea integrării în societate a persoanelor cu nevoi speciale.

Având în vedere aceste deziderate, Consiliul Judeţean Buzău, administratorul clădirilor a 3 şcoli speciale de pe raza municipiului Buzău a pregătit şi promovat spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 un număr de 3 proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii acestora.

Printre acestea se numără şi proiectul „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău”, al cărui scop a fost crearea premiselor materiale pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional pentru copii şi tineri cu cerinţe speciale.

În promovarea proiectului s-a avut în vedere faptul ca Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău, destinat elevilor cu deficienţe psihice, constituie un factor puternic de stimulare a egalităţii de şanse ale elevilor, pregătindu-i în meserii în acord cu necesităţile de dezvoltare economică locală, zonală, regională.

Astfel, mandatul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău constă în furnizarea de servicii educaţionale specifice următoarelor categorii de beneficiari:

– copiilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale: deficienţe pshice – sindrom Down, autism, ADHD (deficit de atenţie şi hiperkinetism), epilepsie, tulburări de comportament, deficienţe asociate, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate şi asistenţa necesară.

Serviciile educaţionale oferite în cadrul centrului pot fi grupate în :  servicii complexe de educatie pentru copiii cu deficienţe uşoare, medii şi severe, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, servicii de kinetoterapie, servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin cadre didactice de sprijin/itinerante, servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii.

În perioada 2005 – 2010 şi până în prezent numărul copiilor/tinerilor beneficiari ai procesului instructiv – educativ a crescut de la 137 la 225, ca urmare a introducerii ciclului de învăţământ profesional pentru această categorie de copii şi tineri.

Unele dintre servicii erau furnizate în cadrul centrului în condiţii improprii, în spaţii inadecvate obţinute prin dislocarea unor săli de clasă şi transformarea acestora în cabinete şi ateliere, fără o dotare adecvată unor standarde de calitate în învăţământ.

Prin proiectul „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău” implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene s-a realizat extinderea clădirii şcolii cu suprafaţa nou construită de 178,50 mp (535,50 mp suprafaţă desfăşurată pe structura P+2).

În spaţiul astfel realizat au fost amenajate la parter (1 cabinet ludotecă, 1cabinet psihodiagnoză, 1 cabinet kinetoterapie, 1 centrală termică, 1 hol). La etajul 1 (2 ateliere alimentaţie publică, 2 vestiare, 2 depozite alimente, 1 hol). La etajul 2 (1 hol, 2 ateliere croitorie).

Aceste ateliere şi cabinete au fost dotate cu echipamente adecvate specifice, inclusiv echipamente IT necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv-educativ.

De asemenea, şcoala beneficiază de o instalaţie termică modernă, prin montarea unei centrale proprii ce asigură confortul termic al elevilor în întreaga clădire.

Lucrările de execuţie s-au derulat într-un interval calendaristic de 11 luni, pe parcursul acestora fiind create de către constructor 33 de noi locuri de muncă.

Sprijinul financiar al Uniunii Europene a fost de 1.990.237,60 lei, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

O altă sumă, de 304.389,28 lei, a constituit contribuţia bugetului de stat la cheltuielile eligibile ale proiectului, tot prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Din bugetul de stat a fost asigurată şi rambursarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile.

Consiliul Judeţean Buzău a contribuit la implementarea proiectului cu resurse umane, materiale şi financiare (46.829,12 lei – contribuţia la cheltuielile eligibile, 79.623,00 lei – cheltuielile neeligibile şi TVA-ul aferent acestora).

Reprezentanţii unităţii de învăţământ, ca beneficiari finali ai investiţiei, s-au implicat activ în soluţionarea problemelor de ordin logistic apărute pe parcurs, având o contribuţie însemnată la soluţionarea acestora şi la finalizarea cu succes a iniţiativei.

Astfel, a fost atins obiectivul specific al proiectului, de extindere, dotare corespunzătoare şi modernizare a utilităţilor clădirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă din Municipiul Buzău, într-o perioadă de 29 luni.  

Prin implementarea proiectului «Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău» s-au asigurat premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a copiilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din judeţ.

Perioada de derulare a proiectului:  15 octombrie 2010 – 14 martie 2013.

          Rezultatele proiectului contribuie la asigurarea de oportunităţi egale pentru tinerii cu dizabilităţi în vederea acumulării de cunoştinţe, calificări şi alte resurse necesare pentru a face faţă cerinţelor unei vieţi active pe piaţa muncii, într-o economie bazată pe cunoaştere. Aceste persoane vor fi sprijinite să-şi dezvolte capacitatea de ocupare, să-şi îmbunătăţească şansele de identificare şi de ocupare a unui loc de muncă, în vederea integrării în societate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.