Consiliul Județean Buzău supune consultării publice actul normativ privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău. Stema judeţului nostru se compune dintr-un scut triunghiular, cu bancurile rotunjite, tăiat şi despicat în talpă. Pe albastru este o biserică de argint, rostuită negru, redată din profil, având la dextra un turn acoperit străpuns de o fereastră circulară şi de o alta arcuită deasupra ei, precum şi alte trei ferestre arcuite pe faţada laterală, două în dreptul navei şi una în dreptul absidei. Acoperişul are pe flancuri, în partea de sus, două globuri crucifere, terminate cu câte o cruce latină, edificiu pe care stă o acviîă de aur, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi zborul coborât.Pe roşu este o fibulă de aur în formă de pasăre stilizată, cu mai multe alveole, având diferite forme iar pe aur există un ciorchine de strugure roşu, cu codiţă, două frunze de viţă-de-vie şi cu un mic cârcel de culoare verde. Steagul propriu al judeţului Buzău va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 135 de centimetri şi lțătimea de 90 de centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu înălţimea de 51 centimetri şi lăţimea de 45 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 19,5 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 45 centimetri. Denumirea ,,Județul Buzău” se poate trece, cu litere aurii, pe flamură:
a) orizontal, în partea de sus a scutului;
b) sub formă de arc de cerc, în partea de jos a scutului;
c) pe flancurile scutului.
Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, audi, cu lungimea de 12 centimetri. Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 de centimetri. La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.
Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea ,,Județul Buzău”, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 cm. Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului. La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.
Semnificaţia elementelor însumate:
Biserica reprezintă vechiul sediu episcopal al Buzăului, care a avut un important rol politic, religios, cultural, administrativ şi judecătoresc, sugerând în acelaşi timp, prin modul de reprezentare a construcţiei, rolul şi locul Buzăului în configuraţia geopolitică a timpului – aşezare domnească vremelnică, sediu al Băniei Tării de Jos (a Buzăului şi Brăilei) – important centru comercial şi meşteşugărese al vremii. Fibula este piesa principală a celebrului „Tezaur de la Pietroasele”, cunoscut sub denumirea populară „Cloşca cu puii de aur”, având o inestimabilă valoare istorică şi documentară. Ciorchinele de strugure face referire la una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor judeţului Buzău, viticultura.
Proiectul modelului de steag al judeţului Buzău este supus dezbaterii publice şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. Hotărârea consiliului judeţean privind aprobarea proiectului modelului de steag se va transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale şî Administraţiei Publice. La rândul său, ministerul transmite documentele primite Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională. După primirea avizului consultativ al Comisiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îi supune Guvernului spre aprobare.
După aprobare prin Hotărâre de Guvern, judeţul Buzău va arbora steagul propriu la sediul autorităţii judeţene, precum şi la cele ale instituţiiIor sau serviciilor publice de interes judeţean, la intrarea principală, deasupra acesteia şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene. Steagul propriu al judeţului Buzău poate fi folosit şi cu pritejul unor manifestări de interes judeţean, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei legi. Acesta nu va putea depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.
Potrivit Legii nr. 141/2015, drapelele şi steagurile vor fi aşezate în următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene şi steagul judeţului. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat pot fi transmise la adresa de e-mail public.relations.cjbuzau@gmail.com sau la Compartimentul informare și relații cu publicul, camera 21 din cadrul Consiliului județean Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr.48. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 27 martie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.