Creştin ortodocşii prăznuiesc în vinerea din Săptămâna Luminată o mare sărbătoare închinată Maicii Domnului: Izvorul Tămăduirii. Praznicul datează din secolul al V-lea şi aminteşte de o minune ce s-a petrecut în apropierea Constantinopolului. Pe când nu era încă împărat, ci ostaş, Maica Domnului i-a descoperit lui Leon cel Mare (457-474) un izvor cu apă vindecătoare. Din Sinaxar aflăm că “Leon, ce se numeşte Machelie, şi era umil şi smerit, pentru al său bun nărav şi milostivire ce avea, mai înainte de a se sui pe scaunul împărăţiei, umblând pe lângă acel loc, a aflat pre un orb, rătăcind. Şi, luându-l pre el de mână, îl povăţuia, şi ajungând ei amândoi, acolo, aproape, unde era izvorul acesta, i s-a făcut sete orbului, şi se ruga lui Leon ca să-i stingă acea sete cu apă. Care mergând înlăuntrul pădurii aceleiea, (…) căuta apă şi, neaflând apă, s-a întors înapoi întristat. Şi întorcându-se a auzit glas de sus zicând: «Nu trebuia, Leoane, să te afli ostenit, că apa este aproape». Întorcându-se iarăşi să caute, şi ostenindu-se mult, şi neaflând, iarăşi s-au făcut glas ca şi întâi şi i-au zis lui: «Împărate, intră în partea cea mai dinlăuntru a acestei păduri dese că vei afla un lac, şi ia dintr-însul cu mâinile tale apă tulbure şi stinge setea orbului şi să ungi cu tină şi ochii lui cei întunecaţi şi îndată ce vei cunoaşte cine sunt Eu, că de multă vreme locuiesc în locul acesta». Deci Leon a făcut precum i-a poruncit lui glasul acela, şi a văzut orbul. Şi după proorocirea Maicii Domnului, peste puţină vreme a stătut Leon, împărat. Şi a zidit acolo, la acel izvor, el, întâia biserică, cu cheltuiala sa”, (Penticostar, 1841). De-a lungul timpului, în acest sfânt locaş, aflat în vechiul cartier Vlaherne din Istanbul, s-au întâmplat şI se petrec numeroase minuni pentru cei care vin şI se roagă cu credinţă. Biserica ce se găseşte aici datează din secolul al XIX-lea însă, la subsol, se află paraclisul rezidit de împăratul Iustinian pe locul celui dintâi, care adăposteşte Izvorul Tămăduirii dăruit oamenilor de Sfânta Fecioară Maria. În toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe, după Sfânta Liturghie, se săvârşeşte slujba de sfinţire a apei – Agheasma Mică. De asemenea, sfinte aşezăminte din întreaga ţară poartă hramul “Izvorul Tămăduirii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.