Proiectul pentru cooperare în domeniul educației școlare „Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Non-discrimination” E.D.U.C.A.T.I.O.N. – 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259, implementat de Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, în parteneriat cu Liceul Vocațional „Pierre Joseph Laurent” din orașul Aniche, Franța, și finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, a ajuns la final.

Activitățile de învățare, predare, formare propuse în aplicația de candidatură au fost încheiate cu succes, iar participanții au valorificat plenar oportunitățile colaborării internaționale, reușind să își dezvolte competențe noi, să aplice, să transfere și să se integreze cunoștințe din diferite arii curriculare, să folosească noile instrumente digitale în mod creativ și responsabil, atât pentru progresul școlar individual, cât și pentru dezvoltarea personală, și să își canalizeze interesele, motivațiile și potențialul pentru a construi un schimb de bune practici autentic, care să permită obținerea unor rezultate similare și să fructifice experiența învățării prin intermediul gândirii critice, al rezolvării de probleme și lucrului în echipă, îmbunătățindu-și, astfel, șansele de succes și auto-împlinire indiferent de contextul competitiv în care își vor desfășura activitatea după absolvirea liceului.

Internaționalizarea celor două instituții de învățământ europene, datorită sprijinului financiar alocat prin intermediul programului Erasmus+, le-a dezvoltat acestora capacitatea organizațională, atât în ceea ce privește viziunea și misiunea echipelor manageriale și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, cât și capacitățile de a comunica eficient și de a colabora cu instituții de învățământ din alte țări.

Ca urmare a implementării acestui proiect, cele două comunități școlare au devenit mai puternice, mai ambițioase, cu standarde mai înalte și așteptări mai mari, fiind două medii de învățare în care rolurile și responsabilitățile s-au diversificat, ceea ce a permis adoptarea și adaptarea strategiilor și priorităților la nevoile tuturor beneficiarilor serviciilor educaționale, prin inovarea metodelor de predare-evaluare, îmbunătățirea resurselor de învățare, armonizarea programelor școlare și a practicilor pedagogice pentru a se asigura că viitorii absolvenți beneficiază de o educație la nivel european și de oportunități reale de incluziune socială, participare civică, succes personal și academic, în perspectiva celui profesional.

Concentrându-se pe incluziune și echitate, proiectul a ajutat atât beneficiarii direcți, cât și pe ceilalți membri ai celor două comunități școlare, să obțină accesul la activități formale, non-formale și informale unice, transformatoare, facilitate de colaborarea transnațională, ceea ce a permis dezvoltarea unor  competențe-cheie și abilități mai dificil de îmbunătățit în circumstanțe obișnuite, precum sensibilizarea și expresia culturală sau dialogul intercultural autentic.

Proiectul transfrontalier de mică anvergură le-a permis celor două școli să se distanțeze de presiunile și limitele predării și evaluării tradiționale, adoptând standarde educaționale moderne bazate pe interdisciplinaritate, învățare transversală, învățare prin interacțiune socială și culturală, învățare prin activități practice, prin implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor și în propriul proces de învățare, prin participarea la mobilități internaționale și dobândirea unor experiențe cu adevărat memorabile.

Implementarea, în calitate de coordonator, a acestui proiect bilateral, a generat un impact pozitiv în comunitatea pătârlăgeană, motivând nu numai cadrele didactice, ci și elevii, să încerce să crească gradul de conștientizare cu privire la provocările excluziunii și inechității, și să utilizeze experiența și cunoștințele dobândite recent pentru a îmbunătăți situația actuală și a reuși să prevină eventualele probleme în acest domeniu, mai degrabă decât să le combată.

Fiind centrate pe elev, antrenante, bazate pe participare activă, interdisciplinaritate și abordări pragmatice ale învățării, favorizând exersarea abilităților și competențelor-cheie de către elevi în lumea reală și dezvoltarea unor conexiuni locale și a unor relații interculturale semnificative, activitățile proiectului au condus la identificarea unor soluții și în cazul unor niveluri scăzute de motivație școlară, al absenteismului și al riscului de părăsire timpurie a școlii.

Chiar dacă incluziunea și echitatea au constituit obiectivele principale ale parteneriatului, elevii și cadrele didactice au promovat în cadrul mobilităților internaționale și implicarea comunităților locale extinse în activități de protecție a mediului și de adoptare a unor stiluri de viață mai sustenabile.

Potrivit profesorului Constantin Mircică, directorul Liceului Teoretic „Radu Vlădescu”, cele zece luni de Erasmus+ au generat schimbări permanente în ambele comunități școlare din Pătârlagele și Aniche, iar noblețea acestei experiențe le obligă pe cele două instituții de învățământ  să continue să promoveze incluziunea, echitatea, inovația și valorile europene ale democrației și non-discriminării și după încheierea perioadei de implementare a proiectului, furnizând servicii educaționale de calitate europeană pentru viitorii cetățeni europeni.

Pe lângă acestea, cele două școli vor avea șansa de a continua colaborarea și/sau de a valorifica lecțiile învățate și de a disemina rezultatele obținute în cadrul proiectului “Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Non-discrimination” prin inițierea de parteneriate educaționale sau implicarea în proiecte de cooperare la nivel european, fie sub auspiciile eTwinning, fie sub cele ale programului Erasmus+.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Coordonator: Prof. Claudia Emilia Frînculeasă

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.