Părinţii care vor să își înscrie copiii în clasa pregătitoare și în clasa I o pot face începând de astăzi. Înscrierea se desfășoară în patru etape care durează până la sfârșitul lunii mai. Prima etapă se desfăşoară în perioada 5-16 martie şi cuprinde depunerea cererilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie, depunerea cererilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială, crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi a bazei de date judeţene/a municipiului, cuprinzând informaţiile privind copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în prima etapă de înscriere, transmiterea către unităţile de învăţământ a criteriilor specifice de departajare, aprobate de comisia judeţeană/a municipiului.

Cea de-a doua etapă se desfăşoară în perioada 19 martie- 4 aprilie şi cuprinde, pe data de 19 martie: afişarea în unităţile de învăţământ a listelor copiilor înmatriculaţi în prima etapă, afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar a locurilor rămase libere, afişarea în unităţile de învăţământ a programului de completare a cererilor – tip de înscriere de către părinţii care au domiciliul în altă circumscripţie şcolară, afişarea în unităţile de învăţământ a criteriilor specifice unităţii de învăţământ care vor fi folosite pentru departajare în cazul în care există mai multe cereri din afara circumscripţiei decât locuri libere. În perioada 20-27 martie se vor parcurge paşii următori: completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care au domiciliul în altă circumscripţie şcolară, pe locurile rămase libere, completarea bazei de date create la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu informaţiile privind copiii ai căror părinţi solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie. Pe 2 aprilie se vor afişa la unităţile de învăţământ listele cu copiii din alte circumscripţii şcolare înscrişi în conformitate cu opţiunile exprimate de părinţi în a doua etapă de înscriere şi afişarea la unităţile de învăţământ a listelor cu copiii din alte circumscripţii şcolare ai căror părinţi au optat pentru înscrierea în şcoală, dar care nu au fost admişi, din lipsă de locuri. Cea de-a doua etapă se încheie pe 4 aprilie cu afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratelor şcolare judeţene a numărului de copii care au fost repartizaţi la şcoala de circumscripţie, a numărului de copii care au fost înscrişi la altă şcoală decât cea de circumscripţie şi a numărului de locuri libere de la fiecare unitate de învăţământ.

Etapa a treia (23-27 aprilie) cuprinde doi paşi: între 23-25 aprilie înscrierea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat, în etapa a doua, înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost admişi şi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie şi înscrierea copiilor ai căror părinţi solicită înscrierea, la şcoala de circumscripţie, dar care nu au participat la prima etapă de înscriere. Iar în perioada 26-27 aprilie se vor afişa la unităţile de învăţământ listele copiilor înscrişi în urma celei de a treia etape, se vor afişa la unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar a numărului de locuri disponibile pentru a patra etapă de înscriere pentru fiecare unitate de învăţământ şi se vor afişa la unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar numărul copiilor neînscrişi după primele trei etape. Cea de-a patra etapă a înscrierilor în clasa zero sau întâi se desfăşoară în perioada 2-21 mai şi cuprinde înscrierea pe locurile disponibile, la unităţile dorite, a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar au fost respinşi iniţial, din lipsă de locuri, înscrierea copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate, afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare sau în clasa I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.