cine-depune-declaratia-informativa-392-0Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi următoarele: prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial al României nr.76/2014, au fost aduse modificări la instrucţiunile de completare pentru următoarele formulare

Formularul 392 A “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul…”

Se completează de persoanele care la data de 31.decembrie.2013 erau înregistrate în scopuri de T.V.A. iar cifra de afaceri efectiv realizată era inferioară sumei de 220.000 lei.

Se declară cifra de afaceri a anului 2013, precum şi livrările de bunuri şi prestările de servicii către persoane înregistrate în scopuri de T.V.A. şi către persoane neînregistrate în scopuri de T.V.A.

Formularul nu se depune în situaţia în care persoana impozabilă nu a efectuat în anul 2013 livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării.

Formularul 392 B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul…”

Se completează de către persoanele impozabile  care la data de 31.decembrie.2013 nu erau înregistrate în scopuri de T.V.A. iar cifra de afaceri excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane era inferioară sumei de 220.000 lei.

Se declară cifra de afaceri a anului 2013, şi livrările de bunuri şi prestările de servicii precum şi achiziţiile, atât de la persoane înregistrate în scopuri de T.V.A., cât şi de la  persoane neînregistrate în scopuri de T.V.A.

Formularul nu se depune în situaţia în care persoana impozabilă nu a efectuat în anul 2013 livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate în ţară.

Formular 393 “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul…”

Se completează de către persoanele u înregistrate în scopuri de T.V.A. care în cursul anului 2013 au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Se declară suma totală     a veniturilor obţinute în anul 2013 din  vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

Declaraţiile aferente anului 2013 se depun la organul fiscal competent până la data de 25.februarie.2014, inclusiv, în format electronic, la registratura organului fiscal sau la poştă, cu scrisoare recomandată.

Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de către unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, meniul Formulare şi programe utile, submeniul Programe utile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.