La începutul săptămânii viitoare, consilierii județeni sunt convocați în ședință extraordinară, care va avea loc luni, 25 martie, cu începere de la ora 12.00. Pe ordinea de zi se vor afla doar trei proiecte de hotărâri, referitoare la alocarea către bugetele comunelor și orașelor din județe a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și din TVA, precum și a sumei totale de aproape 29,5 milioane de lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean, bani ce vor fi folosiți pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, și pentru alte proiecte de infrastructură ce necesită cofinanțare locală. Nu în ultimul rând suma respectivă va fi folosită și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019, în condițiile în care bugetul pe acest an încă nu a fost promulgat. Totodată, consilierii își vor exprima votul și pentru alt proiect referitor la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene.

Peste doar câteva zile este programată ședința ordinară pe luna martie a Consiliului Județean, care va avea loc joi, 28 martie, de la ora 9.00. De această dată, ordinea de zi include 18 proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă alte patru puncte la capitolul „Rapoarte, informări”.

Lista completă a proiectelor de hotărâri și a rapoartelor care vor fi supuse la vot în cadrul ședinței ordinare din data de 28 martie este următoarea:

1.Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Raul-Ioan li declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean.

2.Validarea mandatului de consilier județean al domnului Văcăroiu Marius-Ion.

3.Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unor suprafețe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca.

4.Darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din proprietatea publică a județului Buzău situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”. 5.Modificarea art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 18/2019 pentru aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

6.Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată.

7.Aprobarea studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată

8.Aprobarea metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” – formă actualizată.

9.Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău. 10.Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, formă actualizată. 11.Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeu Județean Buzău, Teatrul ”George Ciprian” Buzău și Centrul de Cultură și Artă Buzău.

12.Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.

13.Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

14.Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău.

15.Aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

16.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.03.2019.

17.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din datra de 28.03.2019.

18.Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Bulat Nicolae – istoric și scriitor din Republica Moldova, Soroca.

II. RAPOARTE, INFORMĂRI: 1.Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2018.

2.Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2018. 3.Raportul de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert, pe anul 2018.

4.Raportul de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Lungu Romeo Daniel, pe anul 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.