Serviciul de Monitorizare a calităţii aerului din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău are în continuare probleme cu echipamentele. Într-un raport prezentat în cadrul unei întâlniri de lucru a Colegiului Prefectural se menţionează că staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1, în primul semestru al acestui an, nu a funcţionat normal din cauza lipsei fondurilor alocate pentru repararea echipamentelor defecte.  Din monitorizarea calităţii aerului în primele şase luni ale anului, potrivit datelor furnizate de APM Buzău reiese că valorile medii zilnice ale concentraţiei de PM10 depăşesc uneori valoarea limită pentru media zilnică. Specialiştii de la mediu precizează că chiar dacă nu a existat o captură de date corespunzătoare se poate trage concluzia că valoarea medie anuală a concentraţiei PM10 în aerul înconjurător se apropie foarte mult de valoarea limită 40 micrograme/mc. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău nu poate trage decât un semnal de alarmă: “ o concluzie corectă asupra evoluţiei calităţii aerului în municipiul Buzău în perioada 2008-2012 nu se poate face deoarece, în acest interval analizoarele nu au avut o funcţionare constantă, existând şi perioade destul de lungi când aceste echipamente au fost defecte şi nu a existat mijloace financiare necesare reparării lor” , se arată în raportul de monitorizare pe primul semestru. Ce mai spun cei de la APM că trebuie făcut? “ Pentru a rezolva conform legislaţiei existente problemele legate de calitatea aerului trebuie acţionat la nivel judeţean realizarea tuturor măsurilor prevăzute în programul de gestiune a calităţii aerului pentru PM10, în zonele Buzău şi Râmnicu Sărat şi eventual revizuirea acestui program pentru completarea lui în vederea realizării obiectivului de a nu se mai înregistra depăşiri ale valorilor limită în acest domeniu.