poze

Printr-un comunicat al Ministerului Economiei este anunţată lansarea unui nou apel de depunere de proiecte în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii. De astazi, 15 aprilie, de la ora 10.00, va fi activ formularul de înscriere ce va putea fi accesat pe site-ul dedicat programelor naţionale pentru IMM-uri. Programul Mihail Kogălniceanu are ca obiectiv facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobandă integral subvenţionată şi/sau garantată parţial de stat. După întocmirea şi transmiterea către instituţiile finanţatoare, a listelor cu IMM-urile eligibile în program, solicitanţii declaraţi eligibili de către structura specializată din domeniul IMM din cadrul Ministerului Economiei se vor putea prezenta la oricare instituţie de credit implicată în Program cu formularul de înscriere în program, semnat şi ştampilat de către beneficiar şi cu notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii şi/sau acordarea garanţiei în cadrul programului. Linia de credit poate fi prelungită pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului. Valoare maximă anuală a unei linii de credit este de 400.000 de lei pe IMM. Înscrierea în program se face on-line atât de pe site-ul Ministerului Economiei,www.minind.ro, la secţiunea „Accesaţi Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat” dar şi prin intermediul link-ului direct: http://programenationale2013.aippimm.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here