w560xh316_firmele-ar-putea-depune-o-singura-declaratie-fiscala-pe-anAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția contribuabililor persoane fizice cu privire la termenul limită până la care mai pot depune o serie de declarații. Este vorba despre Formularul 200 ”Declarație privind veniturile realizate din România”, Formularul 201 ”Declarație privind veniturile realizate din străinătate” și Formularul 221 ”Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”, alături de Formularul 230” Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”.
Formularul 200 se depune de către contribuabilii care au realizat în 2014 venituri provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură, piscicultură, cu venit net stabilit în sistem real, transfer titluri de valoare, operațiuni de vânzare- cumpărare de valută la termen, precum și alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Formularul 201 se referă la veniturile realizate în 2014 din străinătate, impozitate în România, din profesii libere, activități comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultură, silvicultură, din dividende, dobânzi, din premii, jocuri de noroc, din transferul proprietăților imobiliare în patrimoniul personal, titluri de valoare, din investiții, din pensii și alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.
Formularul 221 trebuie depus de către contribuabilii care realizează în 2015 venituri din activități agricole precum cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuști fructiferi, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Potrivit ANAF, nedepunerea formularelor 200, 201 și 221 până la data de 25 mai inclusiv se sancționează cu amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here