S-a încheiat etapa completării fișelor cu opţiuni pentru admiterea computerizată, iar la nivelul judeţului Buzău au fost centralizate aproape toate solicitările din partea absolvenţilor de gimnaziu. Repartizarea computerizată va avea loc în data de 12 iulie și tot atunci vor fi publicate listele la avizierele școlilor.

Apoi, de pe 15 până pe 18 iulie, elevii vor depune dosarele de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați.

Cum se calculează media de admitere

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN* unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Algoritmul repartizării computerizate la liceu 1. Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate. Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: • media de admitere • media de evaluare națională • media generală de absolvire a claselor V-VIII • nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul evaluării naționale • nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale • nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. O opțiune este invalidă dacă: • codul opțiunii alese de candidat nu există • opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o • opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Repartizare licee 2019. Ce se întâmplă cu elevii care nu au fost repartizați

Elevii care nu au fost repartizați în prima sesiune a admiterii de liceu mai au o șansă, la finalul lunii iulie, când se desfășoară a doua etată de repartizare.

Calendarul celei de-a doua sesiuni de admitere • 23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernă/maternă; • 24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; • 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; • 24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;  • 31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here