bacalaureatCursa pentru obţinerea gradaţiilor de merit din învățământ a început, după ce Ministerul Educaţiei și Cercetării a aprobat calendarul pentru sesiunea 2012.

Punctajele au fost stabilite deja, în baza unor criterii, de către comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, urmând ca depunerea dosarelor, ce vor conţine documentele justificative privind activitatea cadrului didactic, să se realizeze în perioada 15 martie – 11 aprilie.

Potrivit procedurii adoptate de minister, aceste dosare vor fi evaluate într-o primă etapă de comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit, ulterior urmând ca şi reprezentanţii sindicatelor din învăţământ să le poată verifica, în vederea refacerii punctajelor, acolo unde este cazul. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către Consiliul de Administraţie al ISJ, se va face în intervalul 8 – 11 mai 2012, iar afişarea listei se va face la avizierul Inspectoratului în data de 14 mai 2012. Profesorii nemulţumiţi de punctajele obţinute pot depune contestaţii în perioada 16 – 18 mai. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului se va realiza pe 26 mai 2012.

Urmează apoi ca la Ministerul Educaţiei să fie trimis tabelul nominal cu personalul didactic validat în perioada 30 – 31 mai 2012, iar emiterea ordinului ministrului Educaţiei trebuie să se facă până la data de 30 iulie 2012.

Potrivit celor mai noi reglementări ale Ministerului Educaţiei, proiectul fiecărui candidat la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit preia şi dezvoltă cel puţin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ în care activează, corelat cu cel al Inspectoratului Şcolar. Tema proiectului trebuie să vizeze îmbunătăţirea activităţii la clasă sau după caz la grupă, în specialitatea predată sau a activităţii manageriale, pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control. Gradaţia de merit este un spor lunar de 25% din salariu, acordat de la 1 septembrie, pentru o perioadă de 5 ani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here