Cu doar o săptămână înainte de debutul noului an școlar, încă sunt unități de învățământ care nu s-au pregătit deloc pentru a-și primi elevii în condiții bune. Unele au spații foarte mici, altele nu au grupuri sanitare sau, mai grav, altele funcționează în cămine culturale sau săli de sport.

Din totalul de 517 de unităţi şcolare, 468 (90,52%) deţin autorizaţii sanitare de funcţionare. Motivele neautorizării sunt lipsa sursei de apă potabilă care a fost semnalată la Şcoala Gimnazială şi Grădinița cu Program Normal (GPN) Odăile, precum și funcţionarea în spaţii improprii, aici fiind semnalate 5 unități de învățământ. Este vorba despre GPN nr. 15 Buzău, care funcţionează în incinta căminului de garnizoană al Armatei a II-a Buzău; GPN Maxenu – funcţionează în clădirea Căminului Cultural; Şcoala Gimnazială Vintileanca unde este necesar a se construi local nou; GPN Movila Banului care funcţionează în baza sportivă și este în execuţie un local nou și în final, Şcoala Primară Niculeşti, comuna Vintilă Vodă unde este necesar să se asigure separarea accesului de Căminul Cultural.

Printre unitățile de învățământ care au grupuri sanitare improprii se numără GPN Petrişoru, comuna Racoviţeni și Şcoala Primară Ruşavăţ, comuna Vipereşti. Unități de învățământ în care lucrările de reabilitare sunt în curs de derulare sunt Şcoala Gimnazială Scutelnici; Şcoala Gimnazială Luncile, comuna Lopătari; Şcoala Primară Valea Largă, comuna Săruleşti; Grădiniţa cu Program Prelungit Nehoiu; Şcoala Gimnazială Pitulicea; GPN nr. 2 Cislău și GPN Pietroiu comuna Buda, Şcoala gimnazială Mărgăriteşti.

Din totalul unităţilor şcolare, 115 trebuie să depună documentaţii pentru obţinere autorizaţie de securitate la incendiu. Se fac demersuri pentru ca împreună cu sprijinul autorităţilor locale să se execute lucrările necesare îndeplinirii condiţiilor în vederea autorizării – Şcoala Gimnazială Lunca Priporului, Şcoala Gimnazială Scorţoasa, Şcoala Gimnazială Vâlcelele, Şcoala gimnazială Izvorul Dulce, comuna Merei, Şcoala Gimnazială Gherăseni, Şcoala Gimnazială Cernăteşti, Şcoala Gimnazială Ulmeni și Şcoala gimnazială Costeşti.

În prezent lucrările de igienizare a spaţiilor şcolare sunt în curs de derulare, gradul de realizare a acestor lucrări fiind intre 80% si 85% în majoritatea spaţiilor şcolare. Există si unităţi de învăţământ în care lucrările de igienizare au fost finalizate.

În evidențele Directiei de Sănătate Publică Buzău sunt înregistrate, în total, 576 unități pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de stat și private, în care sunt incluse creșe și alte unități de educație timpurie, grădinițe cu program prelungit și grădinițe cu program normal, școli generale, licee, grupuri școlare, unități de învățământ special, unități de învățământ superior internate și cantine scolare.

Din 576 unități aflate în evidența, 516 unități dețin autorizație sanitară de funcționare, iar 60 unități sunt neautorizate (10,41%). Din 60 unități de învățământ neautorizate, toate sunt de stat, 9 unități sunt din mediul urban și 51 de unități din mediul rural. Potrivit datelor DSP, unitățile de învățământ neautorizate din mediul ruban sunt în municipiul Buzău și în orașul Nehoiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here