bacalaureat 201110Peste 4.800 de elevi din clasele a VIII-a au susţinut, astăzi, probă la matematică în cadrul examenului de evaluare naţională. Varianta de examen extrasă a fost cea cu numărul 8.

Varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare vor fi publicate pe site-ul oficial http://subiecte2011.edu.ro.

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică.

MECTS a precizat că evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. Evaluarea naţională se desfăşoară anual, într-o singură sesiune.

Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 24 iunie, până la ora 14.00. În aceeaşi zi, între orele 14.00 şi 18.00, pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în 25 şi 26 iunie. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, va avea loc în data de 27 iunie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here