Şcolile care rămân fără bani de salarii ar putea fi ajutate, numai în cazuri excepţionale, cu fonduri alocate prin redistribuire de la unităţi aflate în acelaşi judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, potrivit unui proiect de HG lansat în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei. Proiectul de hotărâre de guvern vizează aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, respectiv preşcolar. Potrivit proiectului, în cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale sau a cheltuielilor prevăzute la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului, respectiv municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor cu această destinaţie repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale Capitalei. Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar, prevede proiectul de act normativ. În documentul citat se precizează că redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică duce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev sau preşcolar. Aprobarea redistribuirii sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev sau preşcolar, şi după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi, implicit preşcolari. În urma verificării, inspectoratul şcolar, împreună cu ordonatorii de credite, pe responsabilitatea acestora, stabileşte sumele ce pot fi redistribuite. În nota de fundamentare a iniţiativei legislative se arată că acest proiect asigură predictibilitatea financiară în sistemul de învăţământ preuniversitar, concretizând prevederile din Legea educaţiei naţionale potrivit cărora finanţarea de bază se face după principiul „resursa financiară urmează elevul”, astfel încât alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă. Proiectul de hotărâre de guvern va da posibilitatea redistribuirii sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin Legea nr. 5/2013 – Legea bugetului de stat pe 2013. Potrivit iniţiatorilor, proiectul de act normativ nu presupune creşterea fondurilor alocate de la bugetul de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, stabilind numai modalitatea de alocare pe baza standardelor de cost per elev/preșcolar, pentru sumele prevăzute prin Legea Bugetului de Stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here