“Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” – E.D.U.C.A.T.I.O.N. – număr de identificare 2021-2-RO01-KA210-SCH-000049259 este un proiect bilateral, de mică anvergură, pentru cooperare în domeniul educației școlare, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+ (2021-2027) și implementat de Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, în calitate de coordonator, și Liceul Vocațional „Pierre Joseph Laurent” din orașul Aniche, Franța, în calitate de partener.

Scopul proiectului a fost acela de a iniția și consolida un sistem de sprijin în cele două comunități școlare, a unui mediu primitor în care fiecare elev să se simtă respectat și apreciat, în care nevoile educaționale, amenințările și provocările să fie transformate în puncte tari și oportunități reale pentru progres școlar, succes academic și dezvoltare personală. Ideea care a generat elaborarea și trimiterea aplicației proiectului E.D.U.C.A.T.I.O.N. a apărut și din dorința de cultiva  respectul pentru diversitate și egalitate  pentru a crea o cultură a echității, incluziunii și non-discriminării în comunitățile noastre școlare care au devenit, astfel, spații în care fiecare își poate descoperi și valorifica aptitudini, talente, abilități, locuri în care fiecare își atinge potențialul și poate adăuga valoare.

Obiectivele proiectului au fost atinse atât prin intermediul celor două mobilități transnaționale care au fost organizate de partenerul francez, cât și datorită activităților locale și al mobilității virtuale care este în desfășurare pe platforma Wakelet.

Prima activitate de învățare, predare și formare s-a desfășurat în perioada 29.05.2022-02-06.2022, cu participarea a opt elevi și două cadre didactice de la Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” și a unui număr de opt elevi și doi profesori de la Liceul Vocațional „Pierre Joseph Laurent”. Astfel, în conformitate cu programul inițial,  au avut loc nu numai activități formale (vizite oficiale, lecții de predare asistate de tehnologie, activități practice, experimente științifice), ci și non-formale de tip ice-breakers, team-building, brain teasers  etc., prezentări multimedia și ale unor resurse digitale create de elevi, o gală de edutainment dedicată educației informale și non-formale, cu discursuri motivaționale și inspiraționale de tip TED-talk și momente cultural-artistice, vizite de documentare, ateliere de predare/învățare/formare organizate de elevi, o campanie de igienizare a spațiilor verzi etc.  

Cu ocazia Zilelor Erasmus+ 2022, echipa de proiect din școala coordonatoare a realizat două activități importante: amenajarea Clubului E.D.U.C.A.T.I.O.N. în incinta Liceului Teoretic „Radu Vlădescu”, un spațiu al incluziunii, echității, solidarității și non-discriminării, și plantarea unui număr de șase arbori ornamentali pereni în grădina școlii pentru a onora contribuția unor personalități mondiale remarcabile în domeniul educației și pentru a îndeplini unul dintre obiectivele ecologice ale parteneriatului Erasmus+. Cele două evenimente, la fel ca și celelalte activități ale proiectului, au beneficiat de implicarea domnului profesor Constantin Mircică, directorul Liceului Teoretic „Radu Vlădescu”, responsabilitatea coordonării participanților revenindu-i doamnei profesoare Claudia Emilia Frînculeasă. Considerăm că, datorită faptului că cele două activități locale au avut rezultate tangibile, acestea au facilitat implicarea, favorizând creșterea motivației și a stimei de sine, oferindu-ne oportunitatea de a ne conecta cu mediul și comunitatea, de a reduce izolarea socială și de a oferi participanților un sentiment de apartenență, un scop nobil și certitudinea unor realizări de lungă durată.

Cea de-a doua activitate de învățare, predare, formare din cadrul proiectului a avut loc în perioada 05.12.2022-09-12.2022, când alți opt elevi de la Liceul Teoretic „Radu Vlădescu”, însoțiți de două cadre didactice, au participat la mobilitatea transnațională organizată de partenerul francez, Liceul Vocațional „Pierre Joseph Laurent”.  În cadrul mobilității au avut loc activități formale și non-formale care au contribuit la dezvoltarea competențelor-cheie, de învățare pe tot parcursul vieții, cele mai bune rezultate fiind obținute din punct de vedere lingvistic, social, digital, civic, dar și în ceea ce privește competența de a învăța să înveți, sensibilizarea și exprimarea culturală etc.   

Una dintre cele mai importante activități ale celei de-a doua mobilități a fost o vizită de documentare care a permis familiarizarea tuturor participanților, atât români, cât și francezi, cu două monumente ale patrimoniul cultural european, Turnul Eiffel și Muzeul Luvru, dar și cu activitatea profesională a unor personalități remarcabile originare din România, precum Constantin Brâncuși, George Enescu, Emil Cioran, Eugene Ionesco etc. Tot în cadrul acestei mobilități, elevii francezi și cadrele didactice din școala gazdă s-au familiarizat cu sistemul de educație din România și cu organizarea și funcționarea Liceului Teoretic „Radu Vlădescu” prin intermediul unor prezentări multimedia realizate de elevii români și al unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. De asemenea, au avut loc ateliere digitale în cadrul cărora au fost prezentate și testate diferite platforme și aplicații digitale pentru predare-învățare-evaluare, care facilitează îmbunătățirea cunoștințelor în diferite domenii de activitate și dezvoltarea competențelor-cheie, un atelier-concurs bilingv de postere transdisciplinare, o discuție de tip masă rotundă pe tema echității în educație, un târg european al locurilor de muncă (în cadrul căruia participanții au identificat trăsăturile de caracter necesare în funcție de domeniul profesional visat,  au răspuns la întrebările specifice unui interviu de angajare, au învățat structura unui CV în format European, și-au valorificat talentele și abilitățile artistice și au participat la discuții non-formale împreună cu profesorii implicați în proiect) și elaborarea colaborativă a volumului digital Tips for Success, creat cu ajutorul aplicației Story Jumper.

La finalul fiecărei mobilități am alocat timpul necesar pentru completarea documentelor specifice mobilităților Erasmus+, colectarea feedback-ului și completarea online a chestionarelor de evaluare de către participanți. De asemenea, de fiecare dată s-a efectuat și certificarea oficială a participării la mobilitatea transnațională de către echipa managerială a școlii-gazdă.

Acum, când suntem foarte aproape de încheierea perioadei de implementare a proiectului, putem afirma cu certitudine că cele aproape 10 luni de implementare a unui proiect european au contribuit la creșterea nivelului de incluziune și coeziune socială din cadrul parteneriatului de mică anvergură, ambele școli devenind medii de învățare mai prietenoase pentru participanții direcți și viitorii beneficiari ai serviciilor educaționale, inclusiv pentru cei aflați în situații de risc sau care fac parte din categorii vulnerabile. De asemenea, trebuie să menționăm că implementarea cu succes a acestui proiect se datorează sprijinului permanent pe care l-am primit din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, disponibilității, profesionalismului și dăruirii reprezentanților acestora care ne-au permis să creștem, să ne dezvoltăm și să devenim mai buni.

Erasmus+ transformă Europa prin învățare, nu numai România, iar cele mai importante beneficii ale proiectului “Educated in Democracy, United by Common Aims, Teaching with Innovation, Opportunities and Nondiscrimination” rămân, pentru fiecare dintre cei 24 de beneficiari direcți, valorificarea experienței culturale autentice, dialogul intercultural, accesul la oportunități de învățare/predare/formare sub auspiciile Erasmus+, cel mai îndrăgit program pentru educație, formare, tineret și sport finanțat de Uniunea Europeană, precum și soluțiile, resursele și strategiile rezultate din colaborarea dintre membrii echipei de proiect de la Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” și Liceul Vocațional „Pierre Joseph Laurent”.   

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.