Din totalul de 517 de unităţi şcolare un număr de 468 (90,52%) unităţi şcolare deţin autorizaţii sanitare de funcţionare.

Motivele neautorizării sunt:

-lipsă sursă de apă potabilă – Şcoala Gimnazială şi GPN Odăile,

-funcţionarea în spaţii improprii:

 • GPN nr. 15 Buzău-funcţionează în incinta căminului de garnizoană al Armatei a II-a Buzău;
 • GPN Maxenu –funcţionează în clădirea Căminului Cultural;
 • Şcoala Gimnazială Vintileanca-este necesar a se construi local nou;
 • GPN Movila Banului –funcţionează în baza sportivă-este în execuţie un local nou;
 • Şcoala Primară Niculeşti, comuna Vintilă Vodă-este necesar sa se asigure separarea accesului de Căminul Cultural.

-grupuri sanitare improprii

 • GPN Petrişoru, comuna Racoviţeni ;
 • Şcoala Primară Ruşavăţ, comuna Vipereşti

-nefinalizarea lucrărilor de reabilitare

 • Şcoala Gimnazială Scutelnici;
 • Şcoala Gimnazială Luncile, comuna Lopătari;
 • Şcoala Primară Valea Largă, comuna Săruleşti;
 • Grădiniţa cu Program Prelungit Nehoiu;
 • Şcoala Gimnazială Pitulicea;
 • GPN nr. 2 Cislău;
 • GPN Pietroiu comuna Buda, Şcoala gimnazială Mărgăriteşti.

-unităţi şcolare ce necesită lucrări de reparaţii

 • Şcoala Primară + GPN Budrea;
 • Şcoala Gimnazială Vintileanca-necesită construire local nou.

Sunt unităţi şcolare care urmează să depună documentaţiile pentru obţinere autorizaţii sanitară de funcţionare întrucât au fost finalizate lucrările de reabilitare:

-unităţile şcolare de pe raza comunei Beceni, Mânzăleşti.

Din totalul unităţilor şcolare -115 trebuie să depună documentaţii pentru obţinere autorizaţie de securitate la incendiu. Se fac demersuri pentru ca împreună cu sprijinul autorităţilor locale să se execute lucrările necesare îndeplinirii condiţiilor în vederea autorizării:

-Şcoala Gimnazială Lunca Priporului, Şcoala Gimnazială Scorţoasa, Şcoala Gimnazială Vâlcelele, Şcoala gimnazială Izvorul Dulce, comuna Merei, Şcoala Gimnazială Gherăseni, Şcoala Gimnazială Cernăteşti, Şcoala Gimnazială Ulmeni, Şcoala gimnazială Costeşti.

La această dată lucrările de igienizare a spaţiilor şcolare sunt în curs de derulare, gradul de realizare a acestor lucrări fiind intre 80% si 85% în majoritatea spaţiilor şcolare. Există si unităţi de învăţământ în care lucrările de igienizare au fost finalizate.

În ceea ce priveşte asigurarea cu combustibil pentru perioadade iarnă

–conducerile unităţilor şcolare împreună cu autorităţile locale s-au preocupat de contractarea şi aprovizionarea cantităţilor necesare. Sunt unităţi şcolare care au asigurat aprovizionarea cu întreaga cantitate necesară dar şi unităţi şcolare care au aprovizionat doar 60-70% din necesarul de lemne

-unităţile şcolare de pe raza comunei Beceni,Şcoala Gimnazială „Nicolae Efrimescu” Săgeata, Şcoala Gimnazială Vipereşti, Şcoala Gimnazială Bozioru, Şcoala Gimnazială C.A. Rosetti, Şcoala Gimnazială Săruleşti, Şcoala Gimnazială Calvini. Unităţile şcolare sau Unităţile Administrativ Teritoriale s-au ocupat de asigurarea reviziei tehnice la microbuzele şcolare aflate în dotare pentru ca acestea să fie în stare bună de funcţionare la începerea anului şcolar.

Asigurarea cu manuale şcolare – s-a primit la depozitul de manuale şcolare 75% din necesarul de manuale şi s-a distribuit în reţeaua şcolară 65% din numărul total de manuale existent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here