apa otravitaDirecției Județene de Sănătate Publică a efectuat mai multe analize de ­la­borator în urma cărora a reieşit că un sfert dintre probele recoltate anul trecut din instalațiile furnizoare de apă potabilă sunt ­neco­respunzătoare. În anul 2014, au fost în evidența DSP și monito­rizate un număr total de 110 instalații centrale, dintre care opt în mediul urban – municipii și orașe și 102 în mediul rural, instalații centrale care aprovizio­nează cu apă un număr de 300.634 persoane, din care 163.660 în mediul urban și 136.974 în mediul rural.
Dacă la 56 de stații se furnizează apă conformă consumului, la restul sunt mari probleme. Specialiștii DSP au recoltat în total 2.703 probe, din care 683, respectiv 25,27 %, au fost necorespunzătoare. Dintre acestea, la examenul chimic, din 1.570 probe au fost necorespunzătoare 560, ceea ce reprezintă 35,67%, la următorii parametri: cloruri, fier, bor, amoniu, nitrați, turbiditate, iar la examenul microbiologic, din totalul de 1.133 probe, 123 au fost necorespunzătoare 10,86%, fiind identificate bacterii coliforme și E.coli, care provoacă în organismul uman infecții extrem de periculoase, la 12 stații de distribuție din zona Calvini – Cătina.
Reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Buzău au efectuat 98 de controale la stațiile de tratare și rețele de distribuție a apei potabile din județul Buzău, în anul 2014 și pe primul semestru al anului în curs. În pofida numeroaselor sancțiuni aplicate de-a lungul timpului, printre principalele neconformități constatate cu ocazia controalelor efectuate se numără lipsa autorizației ­sa­nitare de funcționare sau nesolicitarea vizei anuale, neîntocmirea de către producătorii și distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, neefectuarea de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă a monitorizării de control al calității apei potabile de către laboratoare înregistrate, neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile distribuită, nesoli­citarea de către producătorii/distribuitorii de apă a acordării derogării prevă­zute de legislația în vigoare în cazul în care furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă în cazul unuia sau mai multor parametri chimici, neasigurarea finanțării monitorizării de control și de audit al calității apei potabile, precum și absența dezinfectantului la intrarea în rețeaua de distribuție sau la capetele de rețea ale sistemelor publice de alimentare cu apă. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 16 sancțiuni.
Monitorizarea calității apei distribuită în scop potabil ­po­pulației din județul Buzău anul trecut a evidențiat că există 18 comune care nu au instalații centrale de aprovizionare cu apă a populației și 64 comune care au instalații centrale, unele care asigură apa cu parametri de potabilitate conformi, altele care furnizează apă cu parametri modificați față de prevederile legale.
După sesizarea neconformităților, specialiștii DSP Buzău au cerut primăriilor celor două localități, în ca­litate de administratori ai instalațiilor de furnizare, luarea măsurilor necesare pentru dezinfecția apei. De asemenea, primăriile au fost sancționate conform legii. Nu au fost înre­gistrate îmbolnă­viri cauzate de infecția cu E.coli.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here