aep
Autoritatea Electorală Permanentă lansează campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experților electorali, din cadrul căruia vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.
Procedura de admitere în Corpul experților electorali se va derula conform metodologiei aprobate de AEP prin Hotărârea nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832/06.11.2015, care poate fi consultată pe site-ul Autorității la adresa de web http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT–R–REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf

Poate face parte din Corpul experţilor electorali persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
• are cetăţenia română;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are drept de vot;
• are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
• nu face parte dintr-un partid politic;
• a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
• nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Persoanele care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia și care solicită în scris să fie admise în Corpul experților electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP.
Admiterea în Corpul experților electorali se face prin examen pentru persoanele care:
• nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;
• persoanele care au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
• persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.
Examenul de admitere are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:
• cunoaşterea legislației în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia;
• planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;
• consemnarea rezultatelor votării.
Potrivit Hotârii AEP nr. 11/2015, sunt două modalități de desfășurare a examenului de admitere:
• examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia;
• examen în sistem online.
Programarea online şi examenul în sistem online vor avea loc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).
Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresele de web http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale, http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-parlamentare.
Persoanele interesate să devină operatori de calculator se pot adresa în acest sens birourilor județene ale Autorității, ale căror coordonate se găsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/prezentare/filiala.
Precizăm că activitatea de operator de calculator este remunerată sub formă de indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• Să aibă minimum 18 ani împliniţi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• Să fi absolvit învățământul general obligatoriu;
• Să aibă cunoștințe de bază în tehnologia informației.
Mai multe informații privind modalitatea de selectare și desemnare a operatorilor de calculator și formalitățile de înscriere la sesiunea de examinare practică a competențelor se regăsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/instruire/?page_id=141.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here