Statul vrea să acorde fonduri europene de până la 40.000 de euro unor tineri care nu sunt încadrați în vreo formă de învățământ și nici nu lucrează, bani cu care să-și deschidă mici afaceri. Cei care au urmat școala profesioală sau liceul tehnologic, chiar și fără bacalaureat, ar urma să fie avantajați. Informațiile apar în două propuneri de ghiduri ale solicitantului pentru Programul Operațional Capital Uman, lansate în dezbatere de autoritatea de management din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Liniile de finanțare fuseseră propuse inițial în decembrie 2016, de guvernarea Cioloș, însă cu granturi de până la 30.000 euro, așa cum a aratătat atunci StartupCafe.ro.

Ministerul a scos în dezbatere publică propunerile de ghiduri ale solicitantului pentru Programul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri NEETs, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Tinerii NEET sunt cei cu vârste de 16-24 de ani, care nu sunt încadrați în nicio formă de învățământ și nici nu au serviciu.

Cele două linii de finanțare însumează 60 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, și ar urma să fie valabile în toată țara.

Din acești bani ar urma să fie finanțate cursuri de calificare și măsuri de ocupare a forței de muncă, dar și programe de antreprenoriat în care unii dintre tinerii NEETs ar urma să primească îndrumare și educație în domeniu, precum și un grant de maximum 40.000 de euro pentru a-și face mici afaceri.

Conform propunerilor de ghiduri, dintre tinerii NEETs două categorii ar putea fi incluse în aceste programe antreprenoriale:

Tinerii NEET care au finalizat învățământul obligatoriu fie vor fi plasați de către AJOFM pe un loc de muncă vacant, fie vor fi cuprinși într-un program de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi și consiliere și formare în domeniul antreprenoriatului sau vor putea opta pentru programele formare profesională.
Tinerii NEET ușor ocupabili fie vor fi plasați de către AJOFM pe un loc de muncă vacant, fie vor fi cuprinși într-un program de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi și consiliere și formare în domeniul antreprenoriatului sau program de formare profesionala.

Calificarea profesională contează mai mult decât bacalaureatul
Potrivit Legii educației, ”învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020”.

Așadar, cel puțin teoretic, și tinerii care nu au luat bacalaureatul, dar au finalizat învățământul obligatoriu vor putea intra în programele de antreprenoriat.

Contactați de StartupCafe.ro, reprezentanții Ministerului Dezvoltării au explicat, însă, că pentru a putea obține banii de afaceri un tânăr NEET trebuie să se încadreze în categoria celor ușor ocupabili, adică să aibă și o calificare profesională, pe lângă învățământul obligatoriu absolvit.

Explicația MDRAPFE:
Pentru a beneficia de sprijin în vederea deschiderii unei afaceri prin intermediul proiectelor finanțate prin prezenta cerere de propuneri de proiecte, un tânăr NEETs trebuie să se încadreze în categoria de ocupabilitate ușor ocupabil. În determinarea categoriei de ocupabilitate, finalizarea studiilor obligatorii este unul din criterii, dar nu este singurul criteriu avut în vedere.
Altfel spus, procesul de profilare este un proces complex, în care finalizarea studiilor și obținerea unei calificări relevante pe piața muncii joacă un rol determinant. Ghidul solicitantului condiții specifice nu prevede un nivel punctual al studiilor absolvite peste învățământul obligatoriu, dar, conform metodologiei de profilare a ANOFM, în lipsa unei calificări, o persoană în căutarea unui loc de muncă nu poate fi încadrată în categoria ușor ocupabil.
Din punct de vedere tehnic, profilarea tinerilor NEETs este în sarcina exclusivă a agențiilor de ocupare a forței de muncă județene și din municipiul București. După ce un tânăr NEETs este profilat, reprezentanții AJOFM direcționează tânărul aflat în căutarea unui loc de muncă către serviciile active de ocupare care se potrivesc profilului său.
O persoană poate beneficia de sprijin în vederea demarării unei afaceri doar în cazul în care Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă de pe raza căreia tânărul NEETs își are domiciliul/ reședința stabilește că această măsură activă de ocupare este recomandabilă profilului ocupațional al persoanei respective.
Așadar, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă vor fi cele care îi vor tria pe tinerii NEETs fie pe calea patronului, fie pe calea angajatului.

În plus, pentru a fi selectați de ANOFM în grupul celor care pot fi trimiși la antreprenoriat, tinerii respectivi ar trebui să se afle în căutarea unui loc de muncă, mai arată ministerul.

Conform metodologiei de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, asistența pentru începerea unei afaceri este o măsură activă de ocupare potrivită doar pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care se încadrează în categoria de persoane ușor ocupabile.
Punând cap la cap aceste explicații, am putea lua teoritic cazul unui tânăr care a terminat un liceu tehnologic, a dat un examen de certificare a calificării profesionale (tehnician într-un domeniu), dar nu a obținut și bacalaureatul.

El nu va putea merge la faculate, dar ar putea, teoretic, să intre în programele de antreprenoriat ca tânăr NEET, cu educație obligatorie finalizată și cu o calificare profesională relevantă pentru afacerea pe care vrea să o inițieze.

La fel și un tânăr care a terminat un liceu teoretic, care nu a luat bacalaureatul, dar care mers mai departe la o școală postliceală și a obținut de acolo o calificare profesională (după 2 ani).

Șanse mari ar putea avea cei care au luat bacalaureatul și au terminat și o facultate și care au căutat, dar nu și-au găsit de lucru.

Procedura ANOFM de profilare a tinerilor NEETs punctează în primul rând calificarea profesioală relevantă, urmată de studiile efectuate (dacă au urmat cel puțin învățământul obligatoriu), existența unei calificări oarecare, dacă fac parte dintr-un grup vulnerabil, dacă au acces facil la poli de dezvoltare, experiența profesională de cel puțin 1 an.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here