61242872Viscolul puternic si zapada abundenta au facut din nou ravagii in judetul Buzau. Mai multe drumuri au fost inchise circulatiei rutiere si zeci de localitati sunt izolate din nou.

 

 

 

Nr.

crt.

OBIECTIVE

TOTAL

(numeric)

OBSERVAŢII/DETALII

SUPLIMENTARE

1.

Unităţi administrativ-teritoriale afectate

40

Amaru, Balta Alba, Bălăceanu, Berca, Blajani, Boldu, Brădeanu, Breaza, CA Rosetti, Căneşti, Cernăteşti, Chiliile, Cilibia, Cochirleanca, Costeşti, Ghergheasa,Glodeanu Sărat ,Glodeanu Siliştea, Largu, Lopătari, Luciu, Mânzăleşti, Merei, Murgeşti, Năeni, Odăile, Pietroasele, Pîrscov, Râmnicelu, Racoviţeni, Robeasca, Ruşeţu, Săhăteni, Scutelnici, Smeeni, Ţinteşti, Vâlcelele, Valea Salciei, Verneşti, Ziduri.

2.

Localităţi aparţinătoare afectate

3.

Localităţi izolate

102

Monteoru, Dobrileşti, Budişteni, Gomoeşti, Groşani, Cîmpeni, Ţinteşti, Pogonele, Maxenu, cătun Garofiţe, cătun Nenciu, cătun Vrabia, cătun Cormeanca, Blăjani, Flămînda, Soreşti, Fîntînele, Vârf, Vintileanca, Găgeni,  Călţeşti, Pietroasa Mică, Gara, Breaza, Fundata, Potecu, Faţa Malului, cătun Valea Ursului, Cojanu, Tîtîrligu, Viforîta, Băceni, Băeşti, Pîacurile, Negoşina, Gonţeşti, cătun Bondrea, Glodu Petcari, Poiana Pletari, Trestioara, Budeşti, Crevelesti, Ramnicelu, Fotin, Colibasi, Stiubeiu, Boldu, Balta Alba, Amara, Stavaresti, Baile, Valcelele, Tarlele, Roşioru, Bălăceanu, Costieni, IH Rădulescu, Robeasca, Moşeşti, Ghergheasa, Sălcioara, Budrea, Valea Salciei, Valea Raţei, Funduri, Ileana, Pitulicea, Cotorca, Cîrligu Mare, Cîrligu Mic, Văcăreasca, Corbu, Caşota, Arcanu, Lipănescu, Brăgăreasa, Mitropolia, Smîrdanu, Bălaia, Moisica, Albeşti, Calţuna, Udaţi, Lucieni, Movila Oii, Lunca, Bălteni, Cotu Ciorii, Luciu, Caragele, Largu, Scărlateşti, Sergent Ionel Ştefan, Trestieni, Tîrcov, Oleşeşti, Valea Ştefanului, Corneanu, Posoleşti, Capul Satului, Piatra Alba

4.

Întreruperea furnizării  utilităţilor publice:

4

 

4.1.

– localităţi fără curent electric

4

Localităţi: 2 afectate total Săruleşti, Vintilă-Vodă.2 afectate parţial Beceni, Chiojdu.

1 LEA 20 KV avariate total

1 LEA 20 KV avariate parţial

19 posturi de transformare nealimentate şi  de consumatori afectaţi 1950

Se acţionează cu 16 echipe de la SDEE Buzău

4.2.

– localităţi fără alimentare cu apă

4.3.

– localităţi fără alimentare cu gaze

5.

Persoane afectate din care:

1

 

5.1.

– decedate

5.2.

– dispărute

2

(localitatea Odaia Banului, comuna Ţinteşti)

5.3.

– rănite

5.4.

– izolate în locuinţe

5.5.

– evacuate din locuinţe

5.6.

– salvate (exclusiv cele asistate medical)

5.7.

– blocate în trafic (în autovehicule, trenuri, gări, aeroporturi şi porturi)

5.8.

– asistate medical

18

6.

Locuinţe afectate din care:    

6.1.

– distruse

6.2.

– avariate

6.3.

– izolate

7.

Anexe gospodăreşti afectate din care:

 

7.1.

– distruse

7.2.

– avariate

7.3.

– izolate

8.

Obiective social economice afectate din care:

 

 

8.1.

– distruse

8.2.

– avariate

8.3.

– izolate

9.

Autostrăzi şi drumuri naţionale

6

 

9.1.

– blocate *

DN2 E85 între Urziceni – Buzău – lim. jud. Vrancea închis începând cu ora 18.50DN 22 între localităţile Râmnicu Sărat – Băile închis începând cu ora 10.55

DN 2C între Costeşti – Smeeni – lim. jud. Ialomiţa închis începând cu ora 10.55

DN 2B între localităţile Buzău – Brăila închis începând cu ora 14.30

DN 1B  între Buzău – Mizil restricţie pentru auto cu masa mai mare de 3,5 t începând cu ora 15.30

DN 10  între Buzău – lim. jud. Covasna restricţie pentru auto cu masa mai mare de 7,5 t începând cu ora 17.00

9.2.

– cu circulaţie restricţionată

2

9.3.

– închise**

4

10.

Drumuri judeţene

18

 

10.1

– blocate*

18

DJ 102I între Smîrdan – MitropoliaDJ 102H între Pitulicea – Amaru, DN2E85 – Cotorca

DJ 103R între DN1B – Găgeni – Vintileanca, DN1B – Greceanca

DJ 203 între DN2 – Ziduri – Bălăceanu

DJ 203A între Livada – Murgeşti – Valea Rm – Sălcioara – Ghergheasa – Amara – Stăvărăşti, Niculeşti – Mărgăriteşti – Batogu;

DJ 203C între DN1B – Pietroasele, DN2E85 – Florica, Mihăileşti – M. Banului

DJ 203D între Buzău – Smeeni – Scutelnici

DJ 203G între Costeşti – Stîlpu

DJ 203I între Cilibia – Gara Cilibia Pogoanele – lim. jud. Ialomiţa

DJ 203K între DN21E85 (Autorola)- Robeasca

DJ 203N între Ruşeţu – lim jud Brăla

DJ 204C Bisoca de la km 64 la km 68

DJ 204D Maxenu – Ţinteşti – DN2B

DJ 205 Dealu Viei – Pietroasele – Breaza – Năieni

DJ 205A între Lipia – Ciobănoaia

DJ 205B între DN1B – Săhăteni – Năieni

DJ 214A între Caragele – Largu – Scărlăteşti – Ruşeţu

DJ 215A între Poşta Cîlnău – Blăjani

DJ 216 între Lunca – DN22

DJ 220 între Poşta Cîlnău – Boboc –Cochirleanca – Bălăceanu, Ghergheasa – Boldu

10.2

– cu circulaţie restricţionată

10.3

– închise**

11.

Drumuri comunale

36

 

11.1

– blocate*

33

DC 176 Pogonele – ŢintestiDC 37 Gomoeşti – Spătaru

DC 1 Cioranca – Movila Banului

DC 46 – Lipia

DC 92 Scorţoasa – Negoşina

DC 226 – Lipia – Merei închis

DC 17 şi DC 18 Gălbinaşi – închise

DC Brădeanu – Smîrdanu

DC Scutelnici – Arcanu

DC Scutelnici – Brăgăreasa

DC Smeeni – Udaţi – Lucieni

DC Grebănu – Zăplaj

DC Podgoria – Pleşeşti

DC Vîrf – Fîntînele

DC 47 Dealu Viei – Merei

DC 44 Şarînga – DN1B

DC 216 Măcrina – DN22

DC 5 Vîlcele – DN 22

DC 2 Ştiubei – DN 22

DC 13 Balta Albă – Stăvărăşti

DC 153 M.Banului – Cioranca

DC 35 Mihăileşti – Pitulicea

DC Costeşti – Burduşani

DC Spătaru – Gomoieşti

DC Pietrosu – Groşani

DC Amaru – Cîmpeni

DC Scorţeanca – Lacu sinaia

DC Dulbanu – DJ102H

DC 33 Frasinu – Odaia Banului

DC 2 CA Rosetti – Lunca

DC 20CA Rosetti – Cotu Ciorii

DC 24 Cilibia – Movila Oii

DC 169 Ruşeţu – Sg Ionel Ştefan

DC 14 Boboc – Tîrlele

DC 10 Ziduri – Costieni

11.2

– cu circulaţie restricţionată

11.3

– închise**

3

12.

Căi ferate

 

12.1

– blocate*

Tronsonul Buzău – Rm. Sărat circulaţie restricţionată de la ora 14.52 (se circulă pe un fir).

12.2

– cu circulaţie restricţionată

1

12.3

– închise**

13.

Aeroporturi închise

 

14.

Porturi maritime şi fluviale închise

 

15.

Autovehicule blocate în trafic

16

Trenuri blocate în trafic

 

17

Animale evacuate/salvate

18

Puncte de trecere frontieră închise

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here