ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI

Anunta deschiderea in data de 03.08.2020, a doua apeluri de selectie proiecte, Nr7/2020 si Nr8/2020, in cadrul sub-masurii 19.2 – “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”, pentru cinci masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

In cadrul apelului Nr7/2020 proiectele pot fi depuse pana pe data de 30.09.2020, inclusiv, la GAL Valea Buzaului, la punctul de lucru din com. Cislau, str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, jud. Buzau, zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 9,00 – 14,00, pana miercuri 30.09.2020, inclusiv.

Fondurile disponibile in cadrul Apelului Nr7/2020 sunt urmatoarele:

Nr. Crt. MĂSURA NUMĂR ESTIMATIV DE PROIECTE INTENSITATEA SPRIJINULUI FONDURI DISPONIBILE (EURO)
1. M2 / 2A – Solutii inovative pentru o agricultura / industrie alimentara competitivă in interiorul GAL  

9

 

≤ 100%

 

146.438,80

2. M3 / 3A – Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative  

1

 

≤ 100%/≤ 90%

 

66.037,39

3. M4 / 5C – Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la “energie verde” prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei  

 

1

 

 

≤ 100%/≤ 90%

 

 

50.000

4. M8 / 6B – Dezvoltarea satelor

 

3 ≤ 100%/≤ 90% 184.272,80

 

In cadrul apelului Nr8/2020 proiectele pot fi depuse pana pe data de 02.11.2020, inclusiv, la sediul GAL Valea Buzaului, la punctul de lucru din com. Cislau, str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, jud. Buzau, zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 9,00 – 14,00, pana luni 02.11.2020, inclusiv.

Fondurile disponibile in cadrul Apelului Nr8/2020 sunt urmatoarele:

Nr. Crt. MASURA NUMAR ESTIMATIV DE PROIECTE INTENSITATEA SPRIJINULUI FONDURI DISPONIBILE (EURO)
1. M7 / 6B – Servicii de baza pentru economie si pentru populatia rurala (centre comunitare multifunctionale)  

1

 

≤ 100%/≤ 90%

 

42.624

 

Solicitantii vor respecta cerintele prevazute in fisele masurilor si Ghidul Solicitantului aferent fiecarei masuri din SDL, publicat pe site-ul GAL Valea Buzaului (www.galvaleabuzaului.ro)

Pentru informatii suplimentare detaliate, va puteti adresa direct la sediul GAL Valea Buzaului, in punctul de lucru din str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, com Cislau, jud Buzau, de luni pana vineri, intre orele 9,00 – 14,00, sau ne puteti contacta prin telefon (0784286202; 0784286203) sau prin e-mail: gvaleabuzaului@yahoo.com.

 

Manager proiect / reprezentant legal

Dragomir Eusebiu Florin

Comunicat de presa AP7+AP8

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here