Peste 150 de elevi din judeţul Buzău vor beneficia de condiţii moderne de învăţământ, datorită recepţionării Şcolii Gimnaziale Pitulicea din comuna Glodeanu Sărat.

Lucrările de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a acestei unităţi de învăţământ s-au realizat prin fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), prin etapa I a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Valoarea totală a investiţiei este de aproape 2 milioane de lei.

„La nivelul Guvernului, privim educaţia ca pe un factor strategic de dezvoltare. Pentru că educaţia a fost şi va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică şi o prioritate de guvernare. Este imperios necesar ca toţi copiii să beneficieze de condiţii decente în şcoli pentru că, investind în învăţământ, investim, de fapt, în noi şi în viitorul nostru”, a menţionat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Până la această dată, prin cele două etape ale PNDL s-au realizat, la nivel naţional, 576 de unităţi de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli şi licee), din cele 3.427 pentru care s-au semnat contracte de finanţare.

PNDL este un program de finanţare multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în vederea asigurării unui climat investiţional atractiv pentru localităţile României.

Pot beneficia de finanţare, în cadrul PNDL, unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here