Consilierii municipali sunt convocaţi mâine, 2 februarie, la şedinţă de înddată pentru a fi consultaţi cu privire la 4 proiecte cu caracter urgent.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2017, până la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;

2.- proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în vederea iniţierii/analizării/parcurgerii procedurilor legale privind sistarea plăţii apei meteorice la nivelul UAT -Municipiul Buzău, preluată în sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215, alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, studiu neexistent la acest moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului – cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

3.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017;

4.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here