gavrila1-150x1501
Secretarul Consiliului Județean, Laurențiu Gavrilă, contestă decizia Prefecturii Buzău care a declarat ilegală hotărârea de consiliu de luna trecută luată în privința demisiei vicepreședintelui Consiliului Județean, Cristinel Romanescu. Printr-un comunicat de presă remis luni, Laurențiu Gavrilă explică de ce nu este de acord cu punctul de vedere al Instituției Prefectului

Vezi aici punctul de vedere al secretarului Consiliului Județean, Laurențiu Gavrilă:

“Din analiza adresei am constatat că şi Instituţia Prefectului Judetul Buzău ca temei legal pentru „Încetarea înainte de termen, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, în situaţia în care acesta este eliberat sau revocat din funcţie”, precizează aceleaşi prevederi legale invocate atât în proiectul de hotărâre cât şi în expunerea de motive, respectiv art.18, alin.(4) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali precum şi dispoziţiile art.101, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. Până aici este evident că poziţiile celor două instituţii sunt identice, însă mai departe constatăm că Instituţia Prefectului în analiza Hotărârii Consiliului Judeţean abordează obiectul hotărârii într-o manieră ajuridică. Se speculează pe seama noţiunii de demisie şi se inventează instituţii noi.
Astfel se sugerează Consiliului Judeţean o conduită, respectiv promovarea unei hotărâri prin care să luăm act de încetarea mandatului de vicepreşedinte înainte de termen ca urmare a demisiei, hotărâre care să fie adoptată indiferent de voinţa exprimată în vot a consilierilor. Dincolo de fractura logică a acestei aserţiuni: cum să adopte un organ deliberativ o hotărâre dincolo de voinţa aleşilor? Trebuie să remarcăm absenţa totală a întemeierii în drept a acestei propuneri.
În acest context, trebuie să facem următoarele precizări de natură juridică: alegerea aleşilor locali, exercitarea mandatului acestora precum şi condiţiile în care încetează la termen sau nu, sunt aspecte reglementate strict de lege. Este un tărâm în care instituţiile au obligaţia de a aplica cu stricteţe prevederile legale incidente în materie, respectiv Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, fără posibilitatea de a inventa proceduri, norme sau reguli care derogă de la cadrul legal mai sus menţionat.
Din această perspectivă, precizăm că suntem în situaţia eliberării din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, indiferent din ce motiv, situaţie reglementată, aşa cum a comunicat şi Instituţia Prefectului, de art.18, alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali precum şi de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.

Ca o concluzie a celor arătate mai sus considerăm că proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean este legal din toate punctele de vedere.
În ceea ce priveşte punctul II al adresei în care se susţine că respingerea unui proiect de hotărâre nu trebuie să se concretizeze într-o hotărâre de sine stătătoare, considerăm că şi această opinie nu are fundament legal. Aşa cum arată şi Instituţia Prefectului emiterea unei hotărâri de respingere a unui proiect de hotărâre nu este reglementată în mod direct. Ceea ce uită să precizeze instituţia este că art. 115, alin. (1), pct. „c” din Legea nr. 215/2001 arată că în exercitarea atribuţiilor sale Consiliul emite hotărâri fără să distingă între cele de aprobare sau de respingere a unui proiect. Considerăm că activitatea deliberativului trebuie în mod obligatoriu să se concretizeze în acte indiferent de rezultatul votului.
Apreciem de asemenea, că o hotărâre de respingere, pe lângă faptul că exprimă manifestarea de voinţă a aleşilor locali, asigură şi exercitarea dreptului constituţional de liber acces la justiţie a celor interesaţi.
În condiţiile existenţei unei hotărâri de respingere se dă posibilitatea oricărei persoane interesate să facă uz de dreptul prevăzut de Legea nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, acela de a ataca la instanţa competentă actul administrativ care este susceptibil de a-i vătăma interesele.
Faţă de cele arătate apreciem că Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău sunt în strictă concordanţă cu prevederile legale şi nu sunt motive pentru a propune revocarea lor.”

Prefectura Buzău a transmis zilele trecute Consiliului Județean un punct de vedere prin care arată de ce consideră ilegală hotărârea de consiliu în cazul demisiei lui Cristinel Romanescu.
“Consiliul Judeţean trebuia să ia act de demisia lui Cristi Romanescu care este un act unilateral irevocabil. Dumnealor nu trebuiau să emită o hotărîre de consiliu judeţean, ci să ia act de această stare. În aceste condiţii, Consiliului Judeţean i s-a transmis ca la următoarea sedinţă să procedeze la respectarea prevederilor şi să emită un odin prin care să ia act de demisie” a declarat George Sava, prefectul judeţului Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here