autobuzPotrivit unui raport al Curţii de Conturi dat publicităţii astăzi,societatea Trasn Bus, aflată în subordinea Primăriei Buzău, continuă să înregistreze zeci de nereguli. Tot o informare a Curţii de Conturi a scos la iveală, în urmă cu doi ani, şi primele uriaşe pe care le încasează directorul Ştefan Jercan, care se ridicau şi la 500 de milioane de lei, chiar dacă societatea merge pe pierderi de ani de zile. Noul raport al Curţii de Conturi arată că în lunile martie şi aprilie 2011, SC Trans Bus SA Buzău a înregistrat eronat pe cheltuieli suma de 20 mii lei, reprezentând contravaloarea unor piese de schimb livrate de SC Trans Service Company SRL Bucureşti pentru un număr de 20 autobuze achiziţionate în leasing, aflate în perioada de garanţie, deşi potrivit clauzelor înscrise în contract aceste piese trebuiau livrate gratuit.

În ceea ce priveşte salariile, Curtea a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neurmărirea încasării unor debite în sumă de 13 mii lei, reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit de foşti salariaţi ai societăţii inclusiv dobânzi legale precum şi cheltuieli de judecată stabilite prin hotărâri definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de judecată în perioada 2010- 2011. În perioada 2010 – 2011 directorul executiv al SC Trans  Bus SA Buzău a încasat nelegal drepturi salariale în sumă estimată de 138 mii lei respectiv: salariu de încadrare lunar mai mare decât cel legal, premiu anual la nivelul a 12 remuneraţii lunare brute, indemnizaţie de conducere de 50%, spor de vechime 25% şi spor de fidelitate 5% pentru care s-au achitat contribuții la bugetul consolidat al statului în sumă de 38 mii lei.

Potrivit raportului, în evidenţele contabile ale SC TRANS-Buz SA nu au fost cuprinse şi veniturile realizate din reducerile comerciale acordate societăţii de diverşi furnizori pentru unele materiale achiziţionate, fapt ce a determinat solicitarea şi încasarea de la bugetul local al municipiului Buzău a unor subvenţii mai mari decât cele legale în sumă estimată de 23 mii lei. De asemenea, în deconturile de subvenţii au fost înscrise şi abonamentele acordate gratuit unui număr de 13 persoane deţinătoare de certificate de revoluţionar care nu mai erau valabile la data acordării abonamentelor şi prin urmare acestea nu mai puteau beneficia de facilităţi la transportul public în comun. Valoarea totală a abonamentelor incluse nelegal în deconturile de subvenţii este de 3 mii lei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here