Programul ‘Prima chirie’ a demarat la începutul lunii iunie ca un instrument prin care statul dorește să vină în ajutorul șomerilor dacă aceștia își găsesc un loc de muncă aflat la mai mult de 50 de kilometri față de domiciliul actual.

Parlamentarul de Buzău Ionela Viorela Dobrică, ca membru în Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, dar și președinte al Organizației de tineret a PSD Buzău, a dorit să facă unele precizări în legătură cu programul de relocare a șomerilor care își găsesc un loc de muncă departe de casă.

‘Doresc să susțin acest demers deoarece, când am fost aleasă deputat, mi-am propus ca unul din scopurile pentru care voi lupta va fi cel a scăderii ratei șomajului din România și integrarea pe piața muncii a cât mai multor persoane, în special tineri. În urma unor informații apărute în media în ultima perioadă se spune că acest program ar fi un eșec deoarece destul de puține persoane beneficiază până în acest moment de prevederile programului. Consider că evaluarea unui program nu poate fi făcută într-un timp atât de scurt după începerea efectivă a implementării sale, conform prevederilor comunicatului emis pe 7 iunie 2017 de Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă’, a declarat Ionela Dobrică.

În comunicatul menționat se precizează că cererile pentru prima de relocare se primesc începând cu data de 6 iunie 2017, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde sunt în evidență șomerii, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă. Prin derogare de la acest termen, ‘Prima Chirie’ (prima de relocare) se acordă și persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017, data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017, și 06.06.2017.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest program, conform site-ului Guvernului www.gov.ro, sunt următoarele:

Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia — dacă sunt persoane singure — sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună. Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar. În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă. Totodată, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt: venituri din salarii și asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinței bunurilor; venituri din pensii; venitul minim garantat; indemnizația de șomaj; stimulentul de inserție, indemnizația de concediu pentru creșterea copilului. Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii. Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

‘Acest program este unul benefic pentru șomerii din România și cred că pentru a avea succes trebuie în primul rând promovat prin toate mijloacele avute la dispoziție, iar în al doilea rând este necesară schimbarea mentalității în ceea ce privește relocarea în interes de serviciu pe teritoriul țării, și, cel mai probabil, tinerii sunt cei mai dispuși să facă aceste schimbări. În țările considerate mai avansate decât noi din acest punct de vedere nu este un fapt neobișnuit să vedem relocări în interes de serviciu din Manchester în Londra sau din Madrid în Barcelona. De exemplu, în acest moment, la nivel național, ANOFM are înregistrate peste 23.000 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, peste 200 sunt în județul Buzău, 400 în Brăila și aproape 2.000 în Prahova, ceea ce înseamnă că destul de aproape de casă, buzoienii găsesc 2.600 de locuri de muncă dacă sunt dispuși să se relocheze. Acest program de sponsorizare a chiriei de către stat este un prim pas în direcția încurajării mobilității forței de muncă și reducerii șomajului din țara noastră’, a încheiat deputatul Ionela Dobrică.

Precizăm că pe site-ul www.card-profesional.ro, se pot vizualiza locurile de muncă din fiecare județ înregistrate la ANOFM, actualizate în timp real.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here