foto arhivă

Sarabanda schimbării directorilor de școli din județul Buzău a născut tensiuni și la Școala Cislău, acolo unde demiterea vechii directoare, prof. Loredana Olteanu, a condus la un val de reacții atât din partea multor cadre didactice, cât și a unor părinți. Ei susțin că noul director, profesorul Adrian Marin, cadru didactic din școală, a fost numit politic și că nu l-ar recomanda multe pentru această funcție, comparativ cu fosta șefă a unității de învățământ.

De altfel, cadrele didactice nemulțumite au apelat la autoritățile locale să ia atitudine în legătură cu noua numire și să sprijine revenirea pe funcție a profesoarei Loredana Olteanu.  

Iată petiția înaintată primarului Dumitru Mitroiu și Consiliului Local din Cislău, atribuită unui colectiv de profesori contestatari:  

“NU DORIM ALT DIRECTOR!

Noi, cadrele didactice de la Școala Gimnazială comuna Cislău, dorim păstrarea în funcția de director a doamnei profesor Olteanu Loredana. Ne opunem în mod ferm oricărei schimbări la nivelul managementului în Școala Gimnazială comuna Cislău,  întrucât dna Olteanu Loredana, ocupant prin concurs al funcţiei de director în ultimii 4 ani, a demonstrat excelente calităţi manageriale în conducerea şcolii, înregistrând performanţe evidente în școală.

Argumentele în favoarea acestei petiții, pe baza activității desfășurate, sunt:
1. În școală a fost asigurat un climat favorabil desfășurării procesului instructiv-educativ. Echipa managerială a comunicat permanent cu colegii, elevii, părinții și s-a concentrat pe obținerea de rezultate nu doar în activitatea curentă, dar și în proiectele desfășurate, concursurile școlare și examenele naționale. Astfel, la Evaluarea Națională, rezultatele obținute au fost foarte bune. Au fost obținute rezultate importante la o serie largă de activități cu rol sportiv, artistic și intercultural. Aceste rezultate au fost obținute în condițiile speciale din ultima parte a anului școlar încheiat și în prima parte a anului școlar în curs. Cursurile on-line, examenele și perioada de pregătire a acestora au fost impecabil organizate de echipa managerială, astfel încât niciun elev și niciun cadru didactic nu au fost expuși riscurilor de îmbolnăvire.
2.   În urma eforturilor deosebite depuse de doamna director Olteanu Loredana, a fost menținut planul de școlarizare.

  1. Creșterea rezultatelor la învățătură prin: diversificarea ofertei educaționale (cursuri opționale, activități extrașcolare), formarea cadrelor didactice, programe de pregătire suplimentară a elevilor, completarea echipei de cadre didactice performante, cu experiență, cu altele tinere, de perspectivă, cu performanțe in pregătirea profesională personală.
  2. Cursurile au fost desfășurate în cele mai bune condiții, chiar și în varianta de scenariu on-line. Doamna director a fost un exemplu de bună practică pe perioada pandemiei, fiind asigurate toate procedurile necesare, alături de aspectele materiale, pentru un climat sigur si eficient. În toată această perioadă, doamna director a fost prezentă în școală asigurând suportul necesar întregului colectiv, elevilor și părinților.
  3.  Activități de construire și consolidare a culturii organizaționale prin evenimente precum: premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, precum și a celor participanți la olimpiadele școlare, pentru stimularea performanței școlare, din sponsorizări atrase de director.
  4. Transparență decizională autentică.
  5. Comunicare eficientă cu părinții și promovarea imaginii școlii, pentru atragerea de elevi noi și stoparea transferurilor elevilor noștri către alte școli;
  6. Aplicarea exercițiului democratic în luarea deciziilor.
  7. Premii naționale obținute la olimpiade școlare și proiecte eTwinning.
  8. Dotarea școlii cu dispozitivele necesare desfășurării învățământului on-line: tablete, , camere web; creșterea vitezei conexiunii la internet.
  9. Doamna director a stabilit relații foarte bune de colaborare cu autoritățile locale, cu comunitatea locală, cu părinții. Aceste colaborări vor fi deosebit de importante în asigurarea desfășurării, în cele mai bune condiții posibile, a anului școlar 2020-2021. Este imperios necesar să se continue activitatea începută în cursul vacanței de vară pentru organizarea procesului instructiv-educativ în condițiile speciale impuse de epidemia de Sars COV2.
  10. Nevoia de stabilitate și de continuitate este cu atât mai mare cu cât trebuie realizate obiectivele cuprinse în Planul Managerial și în Planul de Dezvoltare Instituțională. Prin semnarea prezentei petiții, ne manifestăm dorința de a se ține seama de opinia noastră, exprimată în mod ferm și categoric, referitoare la continuitatea în funcția de director a doamnei profesor Olteanu Loredana și ne opunem categoric oricăror schimbări la nivelul conducerii instituției.

Noi, semnatarii acestei petiții, solicităm ferm domnului primar Mitroiu Dumitru și Consiliului Local Cislău, să nu dea vot de încredere niciunui alt director. Colectivul de cadre didactice de la Școala Gimnazială Cislău nu dorește să colaboreze cu directorul numit prin delegație la data de 11.01.2021, deoarece acesta nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a ocupa această funcție și nici nu a înregistrat performanțe notabile în activitatea didactică, care să-l recomande pentru a manageria școala. Până la momentul numirii în funcție, profesorul Marin Adrian s-a implicat puțin, spre deloc în activitățile derulate de școală, dovedindu-se chiar o fire conflicuală, iscând adesea discuțuii care nu-și aveau rostul, având deseori ieșiri nervoase greu de înțeles și de acceptat! O asemenea persoană nu poate manageria școala în care, cu drag ne facem meseria!

Astfel, considerăm oportună menținerea în funcția de director a doamnei profesor Olteanu Loredana și ne declarăm solidari cu valorile promovate și apărate de aceasta, prin activitatea sa managerială de-a lungul celor patru ani, toate calificativele anuale acordate de ISJ Buzău, în urma analizării activității anuale, fiind de FOARTE BINE.” , se arată în petiția trimisă către Primăria Cislău. 

De asemenea, mai mulți părinți ai elevilor care învață la școala din Cislău au conceput o petiție online, pentru susținerea profesoarei Loredana Olteanu, fostă directoare a unității de învățământ: 

Părinții elevilor de la Școala Gimnazială comuna Cislău solicită Inspectoratului Școlar Județean Buzău repunerea în funcție a doamnei director, prof. Olteanu Loredana. Nu suntem dispuși să acceptăm un director care nu îndeplinește condițiile minime necesare ocupării unei asemenea funcții. Avem certitudinea că actualul director, numit politic, nu are calitățile necesare continuării actului educațional la același nivel de până acum! Sub conducerea doamnei director Olteanu Loredana, în școală a existat un climat favorabil bunei desfășurări a lucrurilor. Noi, părinții, am găsit permanent sprijin și înțelegere la doamna director, care și-a făcut mereu timp să ne asculte și să găsescă soluții , indiferent de problemă. Fiecare elev a fost încurajat, sprijinit, valorizat. Chiar și în condiții de pandemie, activitatea școlii nu a avut de suferit, iar doamna director a păstrat legătura cu părinții pe toate căile, prin toate mijloacele. Nu putem accepta actualul director!   Noi, părinții, cunoaștem foarte bine activitatea școlii, pentru că participăm la foarte multe activități școlare și extrașcolare. Pe actualul director nu l-am văzut implicat în asemenea activități. Nici să obțină rezultate notabile pe la olimpiade sau concursuri, nu avem cunoștință! Nu dorim ca educația copiilor noștri să aibă de suferit din cauza destabilizării colectivului de cadre didactice pe care o provoacă destituirea doamnei noastre directoare. Dacă părinții sunt considerați, cu adevărat un partener în educație, vă rugăm respectuos să țineți cont de părerea noastră și să readuceți la conducerea școlii pe  doamna director Olteanu Loredana! Mulțumim!” , este conținutul petiției semnate de Elena Cristina Huzum, în numele mai multor părinți ai elevilor de la școala din Cislău, petiție adresată autorităților din educație. 

Și Sindicatul Învățământului Preuniversitar Buzău are cunoștință despre cazul de la Școala Cislău, însă, având în vedere că sunt două tabere beligerante în rândul cadrelor didactice, se preferă o poziționare neutral, în așteptarea unei soluții identificate tot în cadrul întrgului colectiv.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here