Autorităţilor publice şi alte organizaţii din România interesate în finanţarea unor proiecte din sfera mobilităţii durabile şi a transportului public beneficiază de o serie de iinstrumente financiare nerambursabile, potrivit capital.ro.

Cele mai importante surse vor fi, în perioada de bugetare multianuală a Uniunii Europene 2014-202, Programele Operaţionale ce vizează investiţii în zona transportului public urban, metropolitan şi regional şi în activităţi conexe. Astfel, potrivit datelor ETL Business Plus, care citează un studiu realizat recent pe această temă, în România, prin Programul Operaţional Regional (POR), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, două din cele 11 axe prioritare includ priorităţi de investiţii legate de dezvoltarea mobilităţii durabile, respectiv axa 3 (AP3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon) şi axa 4 (Dezvoltare urbană).

Spre deosebire de fostul POR, cel corespunzător perioadei 2007-2013, acest nou POR înseamnă proiecte eligibile mai multe şi mai diversificate, incluzând astfel şi achiziţia de vehicule ecologice de transport public, staţii de alimentare, proiecte pilot pentru introducere de transport public, modernizare de tramvaie şi altele. În timp ce axa 4 este dedicată municipiilor reşedinţă de judeţ, axa 3 este dedicată celorlalte oraşe şi municipii din România (281), precum şi Capitalei şi oraşului Tulcea (inclus în ITI Delta Dunării), mai reiese din aceleaşi date.

Astfel, toate oraşele din România au şansa de a accesa fonduri europene nerambursabile pentru achiziţia de vehicule ecologice. Precondiţia obligatorie este existenţa unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru oraş. Totodată, existenţa unor strategii locale în domeniul energiei, cum ar fi PAED, este o altă condiţie de eligibilitate. În cazul achiziţiei unor vehicule noi, este strict necesară şi existenţa unui contract de serviciu public între operator şi autoritatea competentă.

Aproximativ 2,3 miliarde de euro sunt estimaţi a fi utilizaţi prin acest instrument pentru mobilitatea durabilă, ceea ce reprezintă cea mai mare alocare dintre toate domeniile POR 2014-2020. Alte finanţări europene nerambursabile, mai arată analiza realizată de ETL Business Plus, pot fi obţinute prin intermediul unor programe europene specifice. Cu alte cuvinte, prin intermediul lor se pot finanţa studii sau proiecte pilot în privinţa vehiculelor ecologice. Un exemplu este programul ”URBACT III”, care finanţează proiecte cum ar fi ”CityMobilNet” sau ”Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE)” – proiect pentru sprijinirea implementării vehiculelor electrice, din care face parte şi oraşul Suceava. URBACT III sprijină înfiinţarea de reţele de oraşe care pot colabora pe tematici diverse.

De asemenea, pentru activităţi de cercetare şi inovare în exerciţiul bugetar 2014-2020 cadrul financiar de susţinere din partea Uniunii Europene îl reprezintă Programul Orizont 2020. În cadrul Orizont 2020, ies în evidenţă trei programe de finanţare ce pot avea un impact direct asupra dezvoltării mobilităţii durabile şi anume: primul de referă la iniţiativa CIVITAS 2020; al doilea la organizaţia de cercetare comună SHIFT2RAIL şi al treilea la iniţiativa de cercetare comună în domeniul Pilelor de Combustie şi Hidrogen.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here