Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” și Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău și-au sărbătorit, ieri, ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.FB IMG 1612040842628Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor format din părinții profesori ai școlii teologice, slujitorii Catedralei și alți preoți și diaconi.FB IMG 1612040838728„Potrivit tradiției, predica referitoare la semnificația acestei sărbători este rostită de către un elev seminarist din clasa a XII-a, responsabilitate încredințată, anul acesta, elevului Adrian Bratu, care, la momentul chinonicului, le-a vorbit credincioșilor despre viața, faptele și scrierile Sfinților Trei Ierarhi.FB IMG 1612040876936La finalul Sfintei Liturghii, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a ținut să sublinieze că cei trei corifei ai Ortodoxiei universale sunt, prin excelență, modele de păstori desăvârșiți, care au apărat dreapta credință și unitatea Bisericii în fața ereziilor.FB IMG 1612040835685„Într-o lume păgână, ostilă creștinismului, când Biserica lui Hristos se confrunta cu mari probleme, din pricina ereziilor apărute în interiorul ei, acești Sfinți Părinți și-au dedicat viața în totalitate pentru apărarea dreptei credințe și a unității de slujire și trăire în duhul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Tocmai de aceea, au avut mult de suferit, inclusiv din partea unor creștini, rătăciți de la credința cea adevărată. Biserica lui Hristos din secolul al IV-lea era aproape copleșită de numărul mare de episcopi arieni și semiarieni, care îi învățau greșit pe credincioși în legătură cu dogma Sfintei Treimi, încât a fost nevoie de clarificarea acesteia, o dată pentru totdeauna, în cadrul primelor sinoade ecumenice de la Niceea și Constantinopol.FB IMG 1612040857433În aceste circumstanțe, cei trei luceferi ai Ortodoxiei, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, rânduiți de Dumnezeu spre slujirea Sfintei Sale Biserici, și-au asumat, cu demnitate și spirit de jertfelnicie, împlinirea misiunii încredințate, prin predicarea Evangheliei, prin scrierea de opere teologice, extrem de importante pentru înțelegerea autentică a învățăturilor creștine, dar mai ales prin exemplul personal de trăire în duh isihast a Evangheliei lui Hristos. Deși, la început, fugiseră de preoție, considerându-se nevrednici pentru o astfel de înaltă slujire, în cele din urmă, au înțeles rostul chemării lui Dumnezeu și au conștientizat faptul că Biserica creștină avea nevoie de cunoștințele lor, de râvna misionară și disponibilitatea de a se dărui, cu toată ființa, lui Dumnezeu și oamenilor.FB IMG 1612040848404Astfel, inspirați și întăriți de harul Preasfântului Duh, au cucerit inimile păstoriților lor prin frumusețea slujirii liturgice, prin bunătate și generozitate, întrupate în fapte concrete de milostenie, prin acuratețea și profunzimea cugetării teologice, prin autenticitatea vieții lor duhovnicești, petrecută în post și rugăciune neîncetată, și, îndeosebi, prin curajul mărturisirii lui Hristos, cu demnitate și fermitate”, a spus Părintele Arhiepiscop Ciprian.FB IMG 1612040859815În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Vasile Metu, secretarul Protoieriei Focșani I, a fost hirotonit în treapta de preot pe seama Parohiei Biliești, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din județul Vrancea.FB IMG 1612040886318Sărbătoarea hramului s-a încheiat prin oficierea slujbei Parastasului pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale, profesorii și elevii Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău, trecuți la cele veșnice.FB IMG 1612040889425Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei „Înălțarea Domnului”, dirijată de pr. prof. Gianin-Cristian Oprea.” , au transmis reprezentații Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here