Activitățile de la nivelul Serviciilor de Pașapoarte și Permise și Înmatriculări Auto se vor desfășura după noi reguli, menite să limiteze răspândirea Coronavirusului.

La Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Buzău, activitatea cu publicul se va desfășura în intervalul orar 8:00-20:00.
– Cererile de pașapoarte simple electronice/temporare se vor depune numai în baza unor programări on-line, efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.
– Accesul în sala de așteptare a serviciului se va face la ora programării și va fi monitorizat de către polițistul local, în baza listei de programări, ce îi va fi înmânată în fiecare dimineață.
– În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor, polițistul local va permite accesul în incinta serviciului pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate, în original, iar în cazul imposibilității prezentării tichetului, accesul în incinta serviciului este permis în baza actului de identitate numai după efectuarea unor verificări preliminare din care să rezulte dreptul legal de ridicare a pașaportului.
– Se va permite accesul cetățenilor care solicită restituirea taxei de pașaport întrucât cererea trebuie depusă personal și însoțită de chitanță, în original.
– În cazul solicitărilor de eliberare a unei adeverințe privind limitarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate/istoric pașapoarte, se recomandă transmiterea cererii însoțită de fotocopia actului de identitate, pe adresa de mail a Serviciului pasapoarte-bz@mai.gov.ro. Adeverința se va ridica personal de ghișeul de eliberări, moment în care se va scana cartea de identitate, în original.
– În cazul solicitărilor de eliberare a pașapoartelor simple temporare, în regim de urgență, documentele care justifică urgența se vor prezenta la momentul depunerii cererii, NU ULTERIOR depunerii acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here