Încă o lovitura pentru primarul Sorin Tănase de la Săgeata

0

Sorin Tănase, primarul comunei Săgeata, a mai primit o lovitură grea. Magistraţii Tribunalului Buzău au decis în urmă cu câteva zile să respingă cererea acestuia de suspendare a ordinului emis de prefectul Aurelia Mitrea privind încetarea mandatului de primar din cauza incompatibilității stabilită de ANI. Pe 15 decembrie, primarul Sorin Tănase ar putea afla dacă instanța găsește întemeiată solicitarea privind anularea actului administrativ.

După ce decizia ANI a ră­mas definitivă în cazul primarului Sorin Tănase, de la Săgeata, prefectul județului, Aurelia Mitrea, a emis ordinul de încetare înainte de termen a mandatului de primar.

„ORDIN privind consta­tarea încetării mandatului primarului comunei Săgeata jude­țul Buzău înainte de expirarea duratei normale a acestuia. Având în vedere: -prevederile H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului. repu­blicată cu modificările și completările ulterioare; -art.15 alin.2 lit.b și art. 16 alin. 1, din Legea nr. 393/28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali; -art.69 al.2 din Legea nr. 2 1 5/2001 -adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 42861/(G/ll/7.10.2016 înregistrată la Instituția Prefectului județul Buzău sub numărul 22661/20.10.23106: -referatul nr. 23365/28.10.2016 întocmit în cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative. contencios admi­nistrativ, aplicarea apostilei și relații cu autoritățile locale În temeiul art.26 alin.(l) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului republicată, modificările și completările ulterioare. Prefectul județului Buzău emite următorul, ORDIN: Art.1 Se constată încetarea mandatului primarului comunei Săgeata domnul Tănase Sorin, înainte de expirarea duratei normale a acestuia: Art.2 Prezentul ordin poate fi contestat în termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul județean Buzău, secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here