Consilierul local independent Constantin Ionescu a cerut societăţii de transport local să facă publice contractele pentru achiziția ultimelor două autobuze second hand.

Ionescu a cerut de două ori informațiile referitoare la achiziția a două autobuze la mâna a doua, dar a fost refuzat de conducerea societății, ori a primit răspunsuri ambigue.

Consilierul Ionescu a făcut demersuri în instanță, iar un judecător a obligat societatea de transport să îi pună consilierului local municipal, la dispozițșie, nu numai informațiile cerute de acesta, ci chiar mai multe. Soluția nu este încă definitivă, iar conducerea firmei de transport public o poate ataca cu apel.

Iată soluţia pe scurt:

„Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată invocată de pârâtă prin întâmpinare. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Ionescu Constantin în contradictoriu cu pârâta SC Transbus SA. Obligă pe pârâta SC Transbus SA să comunice reclamantului Ionescu Constantin informaţiile de interes public solicitate constând în: copia contractului de achiziţie a două autobuze second-hand marca Volvo şi copia facturii reprezentând suma plătită, copia cărţilor tehnice de construcţie a celor două autobuze din cuprinsul cărora să reiasă consumul acestora, copii ale foilor de parcurs si ale centralizatoarelor de combustibil aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2016 şi ianuarie 2017 din cuprinsul cărora care să rezulte cheltuielile efectuate cu combustibilul în funcţie de numărul de kilometri parcurşi, copia contractelor de garanţie a celor două autobuze şi clauzele de garanţie pe anumite componente de schimb, copia cărţii service din cuprinsul căreia să reiasă numărul de kilometri precum şi reviziile efectuate, precizarea capitolului din buget în cadrul căruia se încadrează cheltuiala efectuată cu achiziţionarea celor două autobuze second-hand şi copia capitolului „ Investiţii „ din bugetul societăţii, copia caietului de sarcini în baza căruia s-a făcut achiziţia şi înscrisuri privind aprobările Consiliului Local al mun. Buzău referitoare la achiziţionarea autobuzelor second-hand. Ia act de faptul că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Buzău-secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 31.05.2017.
Document: Hotarâre 593/2017 31.05.2017”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here